Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:56:52 przez:
Źródło
Turkish Journal of Field Crops (segment A pozycja 11396, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 00:26:55 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:11:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Environmental Biotechnology (segment B pozycja 672, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2020 04:11:10 przez:
Źródło
Journal of Agricultural Science and Technology (segment A pozycja 5820, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/02/2020 04:11:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Canadian Journal of Animal Science (segment A pozycja 1898, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:50:22 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:31 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 01:32:05 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Badania i innowacje w produkcji roślinnej : VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19 września 2015 r. / oprac. red. Joanna Puła, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 21:23:37 przez:
Źródło
International Journal of Plant Production (segment A pozycja 5402, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 00:26:02 przez:
Źródło
Archives of Biological Science (segment A pozycja 1036, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Badania i innowacje w produkcji roślinnej : VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19 września 2015 r. / oprac. red. Joanna Puła, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Badania i innowacje w produkcji roślinnej : VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19 września 2015 r. / oprac. red. Joanna Puła, Andrzej Oleksy, Bogdan Kuligoprac. red.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:29 przez:
Źródło
Journal of Plant Protection Research (segment B pozycja 1321, 15 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:36:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Badania i innowacje w produkcji roślinnej : VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19 września 2015 r. / oprac. red. Joanna Puła, Andrzej Oleksy, Bogdan Kulig
Rok
2015