Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Współczesne problemy termodynamiki : Monografia. Praca zbiorowa
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rozwiązania dla przyszłych rynków energii - magazynowanie energii, bloki niskoemisyjne i efektywność energetyczna : Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki, Szczyrk, 24-26 maj 2017. Solutions for future energy markets - energy storage, low-emission technologies and energy efficiency. Symposium organised by Stanisław Ochęduszko Student Scientific Association of Thermal Technology. Praca zbiorowa
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nowoczesne technologie magazynowania energii oraz modelowanie matematyczne systemów energetycznych : Modern energy storage technologies and mathematical modeling energy systems. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki oraz Clean Fossil and Alternative Fuels Energy MSc program, Szczyrk, 18-20 maj 2016. Praca zbiorowa
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2019 12:11:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Współczesne problemy termodynamiki : Monografia. Praca zbiorowa
Rok
2017