Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica (segment B pozycja 70, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2020 15:08:09 przez:
Źródło
AVIAN PATHOLOGY (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1337, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2018 17:16:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Patristica
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:26:03 przez:
Źródło
CYTOKINE (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2919, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:47 przez:
Źródło
PROCEEDINGS OF SPIE
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/12/2019 11:09:18 przez:
Źródło
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2019 12:45:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Prevention and health education.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:22:48 przez:
Źródło
PLANT SOIL AND ENVIRONMENT (segment A pozycja 9554, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:44 przez:
Źródło
MEDICAL SCIENCE MONITOR (segment A pozycja 8337, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:45 przez:
Źródło
Folia Neuropathologica (segment A pozycja 3965, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:53:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Komunikacje w rozmowie. 3, Manifest
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:36:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
VOX PATRUM (segment C pozycja 4037, 11 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 17:12:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Komunikacja międzykulturowa : przekład, komparatystyka, teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:22:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sophia The Wisdom Of God
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:22:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Hellenizm a Chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:24:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wellness and age.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:22:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Soil Science Annual (segment B pozycja 2406, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:53 przez:
Źródło
Przegląd Epidemiologiczny (segment B pozycja 2064, 12 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 10:32:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2014