Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 12:59:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:27:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 09:10:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:18:12 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Europejski (segment B pozycja 2065, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:28 przez:
Źródło
Archives of Metallurgy and Materials (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1062, 30 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 09:10:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:42 przez:
Źródło
Key Engineering Materials (segment B pozycja 1374, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:49:51 przez:
Źródło
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Rudy i Metale Nieżelazne (segment B pozycja 2328, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Europejski (segment B pozycja 2065, 14 pkt.)
Rok
2015