Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 13:52:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Praca zbiorowa.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2019 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (segment B pozycja 461, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:53 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 07:54:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:07 przez:
Źródło
STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 13:07:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Krajobraz a zdrowie
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 08:13:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:07 przez:
Źródło
BAROMETR REGIONALNY (segment B pozycja 310, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:52 przez:
Źródło
STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2017