Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2017 13:47:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Requiem. Dęby rogalińskie / Rogalin oaks
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/08/2019 13:08:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Dąbrowy Krotoszyńskie : monografia przyrodniczo-gospodarcza
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 16:44:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Peckiana.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:22:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (segment B pozycja 2250, 7 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/08/2017 14:12:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Postępy Techniki w Leśnictwie
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Siedliska leśne zmienione i zniekształcone
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/08/2019 13:08:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dąbrowy Krotoszyńskie : monografia przyrodniczo-gospodarcza
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody : Materiały czwartego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym Ochrona, Sękocin Stary, 24 czerwca 2014 roku
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (segment B pozycja 49, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2017 17:12:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku : materiały konferencyjne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 03:22:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (segment B pozycja 2250, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:22:14 przez:
Źródło
Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry (segment B pozycja 742, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:22:42 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (segment B pozycja 49, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:22:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Źródło
STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2015