Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/10/2019 08:45:37 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:55 przez:
Źródło
Gene (segment A pozycja 4156, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2020 08:19:28 przez:
Źródło
2017 15th International Conference on ITS Telecommunications (ITST)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:19:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problems and progress in metrology
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/02/2018 11:01:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
Źródło
Advanced SOA tools and applications
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 20:52:36 przez:
Źródło
Bioresource Technology (segment A pozycja 1546, 45 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:57:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 10)
+ 10
Źródło
Intelligent Systems'2014 : proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS’2014, September 24‐26, 2014, Warsaw, Poland. Vol. 2, Tools, Architectures, Systems, Applications
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/12/2018 06:22:48 przez:
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 03:21:55 przez:
Źródło
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej (segment B pozycja 380, 2 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 03:22:11 przez:
Źródło
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej (segment B pozycja 380, 2 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:23:26 przez:
Źródło
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1062, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:30:08 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2017
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint. (zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych w Katowicach) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint. (zgłoszony przez Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint (zgłoszony przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Anti-aggregation therapy in patients with acute coronary syndrome - recommendations for medical emergency teams. Experts' standpoint (zgłoszony przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2020 09:35:32 przez:
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Industrial Management & Data Systems (segment A pozycja 4907, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:38:34 przez:
Źródło
Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (segment B pozycja 1170, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Pomiary Automatyka Robotyka (segment B pozycja 1910, 8 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:39:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 14)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014