Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 32)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 32)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 33)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 33)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne : wybrane zagadnienia / pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny Piskorz-Ogórek
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:03:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne : wybrane zagadnienia / pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny Piskorz-Ogórek
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne : wybrane zagadnienia / pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny Piskorz-Ogórek
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:03:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne : wybrane zagadnienia / pod red. Macieja Kaczmarskiego, Krystyny Piskorz-Ogórek
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 20)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 20)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 19)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/10/2017 12:04:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 19)
Źródło
Annales Academiae Medicae Silesiensis (segment B pozycja 156, 8 pkt.)
Rok
2016