Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/05/2018 09:28:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/05/2018 09:35:08 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:11 przez:
Źródło
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 928, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/05/2018 11:29:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2018 10:27:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 12:52:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. T. 2, Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych i w praktyce
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/05/2018 14:25:03 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/12/2016 11:04:38 przez:
Źródło
Fresenius Environmental Bulletin (segment A pozycja 4052, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 12:55:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. T. 4, Odkrywanie znaczeń w naukach o bezpieczeństwie
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 12:55:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Różne rodzaje promieniowania jako wyzwanie, szansa i zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka = Various types of radiation as a challenge, opportunity and risk for human safety
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/05/2018 14:05:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie : zbiór prac. T. 2, Aspekty poznawcze i edukacyjne
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:23 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2013