Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:22:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Przegląd Leśniczy (segment B pozycja 2080, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:22:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Sylwan (segment A pozycja 11055, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Forestry Letters (segment B pozycja 760, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:22 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:11:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Leśniczy (segment B pozycja 2080, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2017 17:33:59 przez:
Źródło
Turkish Journal of Agriculture and Forestry (segment A pozycja 11389, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (segment B pozycja 49, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (segment B pozycja 470, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ (segment B pozycja 2487, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Leśne Prace Badawcze (segment B pozycja 1471, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 05:23:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Port morski, port lotniczy i ich bezpieczeństwo
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Sylwan (segment A pozycja 11055, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 05:23:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:39 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:56 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS (segment A pozycja 5287, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 18:46:40 przez:
Źródło
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology (segment B pozycja 204, 10 pkt.)
Rok
2015