Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:48:29 przez:
Źródło
Edukacja Jutra : Kierunki rozwoju współczesnej edukacji
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Fizjoterapia Polska (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 738, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Acta Balneologica (segment B pozycja 13, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:48 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3044, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:57 przez:
Źródło
Archives of Medical Science (segment A pozycja 1061, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:52 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3044, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:07 przez:
Źródło
Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:07 przez:
Źródło
Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:07 przez:
Źródło
Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. T. 2
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:07 przez:
Źródło
Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Journal of Diabetes & Metabolism (segment B pozycja 1212, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases (segment A pozycja 7476, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:48:35 przez:
Źródło
Edukacja Jutra : Kierunki rozwoju współczesnej edukacji
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:48:48 przez:
Źródło
Zagrożenia życia i zdrowia człowieka
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 13:48:36 przez:
Źródło
Profilaktyka i edukacja zdrowotna
Rok
2017