Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 10:01:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:02:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:00:28 przez:
Źródło
ICSES'16 [Dokument elektroniczny]. 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 10:03:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:05:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Państwo i Prawo (segment B pozycja 1793, 13 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 12:46:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 11:15:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Kardiologia po Dyplomie (segment B pozycja 1366, 3 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:44:20 przez:
Źródło
Electronics World (segment A pozycja 3325, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:27:10 przez:
Źródło
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 08:15:00 przez:
Źródło
MIXDES 2016 [Dokument elektroniczny]. Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : 23\textsuperscript{rd} international conference
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 13:46:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD SEJMOWY (segment B pozycja 2114, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:05:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO (segment B pozycja 2996, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:05:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Państwo i Prawo (segment B pozycja 1793, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/07/2018 11:37:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 34)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:23:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (segment A pozycja 7592, 35 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:13:34 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/11/2016 03:01:32 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015