Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 15:53:04 przez:
Źródło
ESIR Isotope Workshop XIII : European Society for Isotope Research - ESIR 2015, Zadar, Croatia, September 20-24,2015 : book of abstracts
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:00:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 10:00:31 przez:
Źródło
ESIR Isotope Workshop XIII : European Society for Isotope Research - ESIR 2015, Zadar, Croatia, September 20-24,2015 : book of abstracts
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:43:12 przez:
Źródło
CATENA (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2027, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:16:36 przez:
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:43:12 przez:
Źródło
CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2146, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:25:00 przez:
Źródło
Open Geosciences (segment A pozycja 9077, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:31:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
ESIR Isotope Workshop XIII : European Society for Isotope Research - ESIR 2015, Zadar, Croatia, September 20-24,2015 : book of abstracts
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:39:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
ESIR Isotope Workshop XIII : European Society for Isotope Research - ESIR 2015, Zadar, Croatia, September 20-24,2015 : book of abstracts
Rok
2015