Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Źródło
Economics and Business Review (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1927, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:05 przez:
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:00:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 04:10:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 17)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 14:13:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 18:48:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/09/2018 03:32:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 13:20:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Regional Studies, Regional Science
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:01:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 21:09:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych : sympozjum geograficzne w Gdańsku. T. 2
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne zagadnienia, problemy i wyzwania w badaniach geograficznych : sympozjum geograficzne w Gdańsku. T. 2
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:05 przez:
Źródło
Czynniki i kierunki rozwoju gminy Lubniewice
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 23:55:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 55)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Miasto jako miejsce, cel i przedmiot ludzkiej pracy
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 12:39:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 3
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/09/2018 03:32:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (segment B pozycja 2324, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 03:26:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (segment B pozycja 2324, 9 pkt.)
Rok
2016