Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/05/2019 06:22:44 przez:
Źródło
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, ISAT 2016. Pt. 2
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Cum reverentia, gratia, amicita … Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. II
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Journal of the Institute of Brewing (segment A pozycja 7615, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:26:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia (segment B pozycja 80, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:29 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:55:24 przez:
Źródło
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL (segment A pozycja 10625, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2020 15:13:40 przez:
Źródło
Endocrine abstracts
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2020 14:55:32 przez:
Źródło
Endocrine (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3356, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bulgarian Historical Review (segment C pozycja 613, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 17:50:01 przez:
Źródło
DENDROBIOLOGY (segment A pozycja 2957, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Journal of Environmental Sciences-China (segment A pozycja 6426, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE (segment B pozycja 2591, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:21:10 przez:
Źródło
MATERIALS LETTERS (segment A pozycja 8209, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE (segment B pozycja 1931, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/01/2020 11:55:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Śladem dziś stąpam nauczycieli
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/01/2020 11:56:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/05/2017 14:47:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2013