Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 07:41:39 przez:
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 11:13:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 07:42:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Музичне Mистецтво в Oсвітологічному Дискурсі = Muzične Mistectvo v Osvìtologìčnomu Diskursì
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/06/2017 12:43:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 12)
+ 12
Źródło
Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ххі століття : матеріали міжнародноі науково-практічної конференції : 16-17 жовтня 2014 року м. Київ = Profesìjna mistecʹka osvìta ì hudožnâ kulʹtura : vikliki hhì stolìttâ : materìali mìžnarodnoì naukovo-praktìčnoï konferencìï : 16-17 žovtnâ 2014 roku m. Kiïv
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 07:42:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
The lyric and the vocal element in instrumental music of the nineteenth century
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:31:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 07:22:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
The limits of heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 11:15:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rola i wkład Polaków w kreację dziedzictwa kulturowego innych narodów
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 07:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Almanach muzykologii krakowskiej : 1911-2011
Rok
2016