Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:49:26 przez:
Źródło
Death education - the importance of medical care.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:49:27 przez:
Źródło
Death education - the importance of medical care.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:49:33 przez:
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:49:23 przez:
Źródło
Death education - the importance of medical care.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2019 13:00:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/12/2019 03:26:20 przez:
Źródło
Progress in Health Sciences (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2042, 7 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:30:46 przez:
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:26:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Challenges of the current medicine. Vol. 4. Ed. Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Wojciech, Łukaszuk Cecylia, Lewko Jolanta, Sarnacka Emilia.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/12/2019 10:08:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. T. 1. Praca zbiorowa pod redakcją Beaty Kowalewskiej, Barbary Jankowiak, Hanny Rolka, Elżbiety Krajewskiej-Kułak.
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:26:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 1. Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:26:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolka.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 11:51:06 przez:
Źródło
Challenges of the current medicine. Vol. 3.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom. 1. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolki.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Pediatria i Medycyna Rodzinna (segment B pozycja 1809, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:18 przez:
Źródło
Pediatria i Medycyna Rodzinna (segment B pozycja 1809, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:29 przez:
Źródło
Polish Journal of Radiology (segment B pozycja 1870, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy dylematy... Tom. 2. Pod red. Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Hanny Rolka.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/12/2019 13:00:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 3 Praca zbiorowa pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka.
Rok
2017