×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Porównanie wykorzystania zasobów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego w latach 1998–2005
 • Tytuły w innych językach:
  A Comparison of Resources and Their Utilization by Big Medium and Small Companies in Dairy Industry in the Years 1998-2005
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2009,  tom 2,  numer 1
 • 159-169
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-021f97be-5745-4567-a43f-44a42bbf35b3
 • 7569
 • 11.10.2015 14:58:12
 • Joanna Baran [1]
 • Justyna Kołyska [2]
 • [1] Warsaw University of Life Sciences
 • [2] Warsaw University of Life Sciences,
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Pietrzak M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 2006.
 2. Pietrzak M., Skala spółdzielni mleczarskich a ich wyniki ekonomiczno-finansowe w latach 1999––2005, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, Warszawa 2007, s. 107–117.
 3. Pietrzak M., Baran J., Chojnowska M., Fuzje i przejęcia jako alternatywa wzrostu organicznego – zagadnienia teoretyczne i wyniki badań empirycznych w sektorze mleczarskim, [w:] Forum Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, First Communications, Augustów 2008, s. 63–92.
 4. Wasilewski M., Dworniak J., Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, Warszawa 2007, s. 118–128.
 5. Ziółkowska J., Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, Studia i monografie 140/2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, s. 67.