×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym
 • Tytuły w innych językach:
  The role of personnel information system in personal risk management
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 157-178
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-034dab2c-0b66-4717-b8d0-295160d00147
 • bwmeta1.element.desklight-645241f1-a14e-402c-aa97-14d8966d2832
 • 15.09.2015 12:01:16
 • Małgorzata Tyrańska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania
 • Brak afiliacji
 1. Urszula Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność a wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013; XIV, 12, 101-109
 1. Armstrong M. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-88597-00-0.
 2. Bochniarz P., Gugała K. 2005. Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext. 83-88840-75-4.
 3. Bizon-Górecka J. 2001. Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego. ISBN 83-7291-021-9.
 4. Encyklopedia organizacji i zarządzania. 1981. Warszawa: PWE.
 5. Hejduk K. 2001. Systemy monitoringu i kontrollingu w przedsiębiorstwie przyszłości. W: Przedsiębiorstwo przyszłości: praca zbiorowa pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-083-0.
 6. Kaczmarek T.T. 2005. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-624-3.
 7. Kowalczyk S. 2002. System informacji personalnej (SIP). Rozdział 14. W: Zarządzanie kadrami. Pod. red. T. Listwana. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7247-841-4.
 8. Krupa M. 2002. Ryzyko i niepewności w zarządzaniu firmą. Kraków – Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-87493-86-4.
 9. Lipka A. 2002. Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-23-1.
 10. Penc J. 1997. Leksykon biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-20-8.
 11. Pritchard L.C. 2001. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. WIG-Press. ISBN 83-87014-96-6.
 12. Rutka R., Czerska M. 2006. Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym.T.2 pod red. A. Stabryły. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7252-317-7.
 13. Sierpińska M., Jachna T. 1993. Ocena przedsiębiorstwa według standardów oświatowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11187-9.
 14. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. 1998. Szczecin: Wydawnictwo Znicz. ISBN 83-907344-1-9.
 15. Stabryła A. 2004. Metody oceny efektywności zmian organizacyjnych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Z. 5: Prace z zakresu zarządzania. Tarnów: MWSE.
 16. Suchodolski A. 2000. System informacji personalnej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 871. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 17. Tyrańska M., Walas-Trębacz J. 2007. Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji. W: Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot: Wydział Zarządzania; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 1732-1565.