×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Czynniki międzywojewódzkiego zróżnicowania udziału zatrudnienia w sektorze usług
 • Tytuły w innych językach:
  Factors of Interregional Differences in a Share of Service Sector in Employment
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 5,  numer 1
 • 117-133
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-036c1052-adde-46f1-84b8-d3b5969abd52
 • 3756
 • 11.10.2015 13:07:25
 • Magdalena Cyrek [1]
 • [1] University of Rzeszow
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bank danych lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (30.01.2013).
 2. Baumol W.J. (1967), Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, „The American Economic Review” Vol. LVII, No 3.
 3. Cierniak-Szóstak E. (2012), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społecznoekonomicznej [w:] M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Fisher A.B.G. (1935), The Clash of Progress and Security, McMillan, London.
 5. Fourastié J. (1969), Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Bund- Verlag, Köln.
 6. Golinowska S. (red.) (1998), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa.
 7. Kłosiński K. (1997), Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 8. Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 9. Mączyńska E. (2003), Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe [w:] E. Mączyńska, P. Pysz (red.), Ekonomia i świat współczesny. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Miles I., Boden M. (2000), Introduction: Are Services Special? [w:] M. Boden, I. Miles (red.), Services and the Knowledge-Based Economy, Science, Technology and the International Political Economy Series, Continuum, London and New York.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań