×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Problem interpretacji mistycznej Listu do Rzymian
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 3
 • 25-50
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-048af044-2690-43f8-8221-8f549ef2e235
 • 3775
 • 13.10.2015 23:15:37
 • Grzegorz Rafiński [1]
 • [1] Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Aletti J. N., Comment Dieu Est-il juste? Clefs pour interpreter l'épître aux Romains, Paris 1991, s. 38-53.
 2. Aletti J. N., La présence d'un modele rhétorique en Romains: Son rôet son importance, Biblica 71 (1990) s. 1-24.
 3. Bernard Ch. A., San Paolo mistico e apostolo, Milano 2000.
 4. Boman T., Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen, wyd. IV, na nowo opracowane, Göttingen 1965.
 5. Brandstaetter R., Krąg biblijny, Warszawa 1986.
 6. Cerfaux L., Dar, Znak 19 (1967).
 7. Deissmann A., Paul: A Study in Social and Religious History, London 1926.
 8. Głaz S., Doświadczenie religijne, Kraków 1998.
 9. Górski K., Studia materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980.
 10. Jankowski A., Listy więzienne świętego Pawła, Poznań 1962
 11. Kodell J., Klucz do Pisma Świętego. Katolicki podręcznik do studiowania Pisma Świętego, Kraków 2003.
 12. Morawski W., „W Chrystusie". Zagadnienie mistyki św. Pawła, Lublin 1929.
 13. Rafiński G., Św. Paweł - mistyk i apostoł. Ujęcie metodologiczne, Studia Gdańskie, t. XXIV, Gdańsk 2009, s. 13-48.
 14. Rahner K., Schriften zur Theologie, t. 7, Einsiedeln-Zürich-Köln 1966.
 15. Reichardt M., Psychologische Erklärung der paulinischen Damaskusvision? Ein Beitrag zum interdisziplinären Gespräch zwischen Exegese und Psychologie seit dem 18. Jahrhundert, Stuttgart 1999.
 16. Salzer E. C., San Paolo mistico, w: G. De Gennaro, E.C. Salzer, Letteratura mistica: San Paolo mistico, Cittá del Vaticano 1999.
 17. Schneider J., Die Passionsmystik des Paulus, Leipzig 1929.
 18. Schweitzer A., Die Mystik des Apostels Paulus, Tübingen 1930.
 19. Stępień J., Listy do Tesaloniczan i pasterskie, Poznań-Warszawa 1979.
 20. Teresa od Jezusa, Dzieła, wyd 3, t. II, Kraków 1987.
 21. Theissen G., Psychological aspects of Pauline Theology, Philadelphia 1987.
 22. Urbański S., Teologia życia mistycznego, Warszawa 1999.
 23. Wedderburn A. J. N., The Reasons for Romans, Edinburgh 1988; M. Reasoner, Romans, Letter to the, w: Dictionary of Paul and His Letters, ed. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Dovners Grove - Leicester 1993, s. 838-855.
 24. Wikenhauser A., Die Christusmystik des hl. Paulus, Münster 1928.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań