×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Znaczenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach własnych gmin
 • Tytuły w innych językach:
  Meaning of Participation in Corporate Tax in Personal Revenues of Gmina (Local Government)
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 80
 • 199-208
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0622ae74-dacf-42ea-a035-ec1ca4c357b9
 • uek-171234369
 • 09.08.2015 19:03:37
 • Magdalena Ślebocka [1]
 • Aneta Tylman
 • [1] Uniwersytet Łódzki
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska: Dochody gmin z podatków i opłat. Twigger, Warszawa 1998, s. 10.
 2. B. Walczak: Gminy jako podmioty polityki fiskalnej. W: Sanacja finansów publicznych w Polsce, aspekty prawne i ekonomiczne. US, Szczecin 2005, s. 488.
 3. A. Sobczyk: Analiza źródeł dochodów budżetowych gminy. W: Finanse publiczne. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s. 661.
 4. J. Heller: Dochody budżetowe samorządów gmin wiejskich w ujęciu regionalnym. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa I Agrobiznesu. Roczniki Naukowe. Tom X, z. 2, s. 74.
 5. L. Patrzałek: Miejsce samorządu województwa w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Podsektor samorządowy, w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2006, s. 33-37.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań