×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wpływ rumoszu drzewnego na granulometrię osadów korytowych
 • Tytuły w innych językach:
  Impact of woody debris on the grain size of channel sediments
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 1,  numer 27
 • 42-56
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0886a148-d6c7-4e6a-bc95-ba64121a15d9
 • 04.04.2018 11:13:03
 • Karol PLESIŃSKI author [1]
 • [1] Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Assani, A.A. i Petit, F. (1995). Log-jam effects on bedload for experiment conducted in the small gravel-bed forest ditch. Catena, 25, 117-126.
 2. Curran, J.H. i Wohl, E.E. (2003). Large woody debris and flow resistance in step-pool channels, Cascade Range, Washington. Geomorphology, 51, 141-157.
 3. Gippel, C. (1995). Environmental hydraulic of large woody debris in streams and rivers. Journal on Environmental Engineering, 121, 388-395.
 4. Grunwald, S. i Frede, H.G. (1999). Using the Modified Agricultural Non-point Source Pollution Model in German Watershed. Catena, 37, 319-328.
 5. Haschenburger, J.K. i Rice, S.P. (2004). Changes in woody debris and bed material texture in a gravel-bed channel. Geomorphology, 60, 241-267.
 6. Kaczka, R., Wyżga, B. i Zawiejska, J. (2003). Gruby rumosz drzewny jako cenny składnik górskich systemów fluwialnych. W: J. Lach, Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (strony 118-125). Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 7. Kail, J. (2003). Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology, 51, 207-223.
 8. Kałuża, T. i Radecki-Pawlik, A. (2014). Wpływ rumoszu drzewnego na hydrodynamikę koryt rzecznych. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 13(1), 67-80.
 9. Manga, M. i Krichner, J.W. (2000). Stress partitioning in streams by large woody debris. Water Resources Research, 36, 2373-2379.
 10. Michalec, B. i Leksander, B. (2011). Określenie bezwymiarowego współczynnika oporów i współczynnika szorstkości w przekroju zatoru z grubego rumoszu drzewnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, 63-70.
 11. Michalec, B. i Tarnawski, M. (2006). Wpływ zatorów z rumoszu drzewnego na przepustowość koryta rzeki Czarna Staszowska. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Inżynieria Środowiska, 433 (27), 203-211.
 12. Montgomery, D.R., Collins, B.D., Buffington, J.M. i Abbe, T.B. (2003). Geomorphic effects of wood rivers. W: S.V. Gregory, K. L. Boyer i A.M. Gurnell, Ecology and Management of Woods in Worlds Rivers American (strony 21-47). Bethesda: Fisheries Society Symposium 37.
 13. Nash, J.E. i Sutcliffe, J.V. (1970). River Flow Forecasting through Conceptual Models Part I – A Discussion of Principles. Journal of Hydrology, 10, 282-290.
 14. Pagliara, S., Radecki-Pawlik, A., Palermo, M. i Plesiński, K. (2017). Block ramps in curved rivers: morphology analysis and prototype data support of design criteria for mild bed slopes. River Research and Applications, 33(3), 427-437.
 15. Piegay, H. i Gurnell, A.M. (1997). Large woody debris and river geomorphological pattern: examples from France and England. Geomorphology, 19, 99-116.
 16. Petts, G.E. (1990). Forested river corrridors: a lost resource. W: D.E. Cosgrove i G.E. Petts, Water, Engineering and Landscape. Water Control and Landscape Transformation in the Modern Peroid (strony 12-35). London: Belhave Press.
 17. Petts, G.E. i Welcomme, R. (2003). Forested river corrridors: a lost resource. W: S.V. Gregory, K.L. Boyer i A.M. Gurnell, Ecology andManagement of Woods in Worlds Rivers American (strony 421-431). Bethesda: Fisheries Society Symposium 37.
 18. Plesiński, K., Bylak, A., Radecki-Pawlik, A., Mikołajczyk, T. i Kukuła, K. (2018). Possibilities of fish passage through the block ramp: Model-based estimation of permeability. Science of the Total Environment, 631-632, 1201-1211.
 19. Plesiński, K. i Radecki-Pawlik, A. (2018). Bystra o zwiększonej szorstkości, rodzaje, przykłady z praktyki, hydraulika, projektowanie i problemy eksploatacyjne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 20. Plesiński, K., Radecki-Pawlik, A. i Michalik, P. (2017). Prognozowanie zmian korytotwórczych w uregulowanym korycie rzeki Czarny Dunajec z wykorzystaniem modelu jednowymiarowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26(3), 346-360.
 21. Plesiński, K., Radecki-Pawlik, A. i Wyżga, B. (2015). Sediment Transport Processes Related to the Operation of a Rapid Hydraulic Structure (Boulder Ramp) in a Mountain Stream Channel: A Polish Carpathian Example. W: P. Heininger i J. Cullmann, Sediment Metters (strony 39-58). Koblenz: Springer.
 22. Punzet, J. (1969). Charakterystyka hydrologiczna rzeki Raby. Acta Hydrobiologica, 11(4), 423-477.
 23. Radecki-Pawlik, A. (2004). Skład granulometryczny oraz warunki hydrauliczne potoku w rejonie łachy korytowej utworzonej za grubym rumoszem drzewnym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 357, Melioracje i Inżynieria Środowiska, 25, 495-503.
 24. Radecki-Pawlik, A. (2014). Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 25. Radecki-Pawlik, A., Wieczorek, M. i Plesiński, K. (2011). Zróżnicowanie parametrów hydrodynamicznych cieku w miejscu zdeponowania grubego rumoszu drzewnego. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, 10(2), 35-46.
 26. Sattar, A.M.A., Plesiński, K., Radecki-Pawlik, A. i Gharabaghi, B. (2018). Scour depth model for grade-control structures. Journal of Hydroinformatics, 20(1), 117-133.
 27. Sedell, J.R. i Froggatt, J.L. (1984). Importance of stramside forest to large rivers: the isolation of the Willamette River, Oregon, USA, from its floodplain by snaging and streamside forest removel. Verhandlunge Internationale Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie, 22, 1828-1834.
 28. Shields, F.D. i Nunnally, N.R. (1984). Environmental aspects of clearing and snagging. Journal of Environmental Engineering, 110, 152-166.
 29. Smith, R.D., Sidle, R.C., Porter, P.E. i Noel, J.R. (1993). Effects on bedload transport of experimental removal of woody debris from a forest gravel-bed stream. Earth Surface Processes Landforms, 18, 455-468.
 30. Wallerstein, N.P. i Thorne, C.R. (2004). Influence of large woody debris on morphological evolution of incised, sand-bed channels. Geomorphology, 57, 53-73.
 31. Wohl, E. (2000). Mountain rivers. Florida Avenue: American Geophysical Union.
 32. Wyżga, B., Kaczka, R. i Zawiejska, J. (2012). Zróżnicowanie depozycji grubego rumoszu drzewnego w ciekach górskich o średniej i dużej szerokości. Prace i Studia Geograficzne, 50, 159-169.
 33. Wyżga, B., Zawiejska, J. i Kaczka, R. (2003a). Znaczenie rumoszu drzewnego w ciekach górskich. Aura, 11, 18-20.
 34. Wyżga, B., Zawiejska, J. i Kaczka, R. (2003b). Gruby rumosz drzewny w ciekach górskich – formy występowania, warunki depozycji i znaczenie środowiskowe. Folia Geographica, Geographica-Physica, 33-34, 117-138.
 35. Zawiejska, J. i Wyżga, B. (2002). Uwarunkowania dotyczące depozycji grubego rumoszu drzewnego w szerokiej rzece górskiej na przykładzie Czarnego Dunajca. VI zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie – ewolucja rzeźb. Jelenia Góra.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań