×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Własności fizyczne i przesiąkliwość płyty boiska Wisły Kraków SA po renowacji
 • Tytuły w innych językach:
  Physical properties and water permeability of the football field Wisła Kraków after the renovation
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 153-159
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-08d6afe6-2bcc-46c4-8f19-c930283a8f30
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Włodzimierz RAJDA author [1]
 • Wioletta ŻARNOWIEC author [1]
 • Tomasz STACHURA author [1]
 • [1] Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. BOKWA A., SKOWERA B. 2008: Wpływ rzeźby i użytkowania terenu na strukturę opadów atmosferycznych w okolicach Krakowa. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5: 51–61.
 2. BYCZKOWSKI A. 1996: Hydrologia. T. 2. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 3. DIN 18035: 1991. Deutsche Norm. Teil 4. Sportplätze, Rasenflächen.
 4. PN-R-04031: 1997. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.
 5. PN-R-04032: 1998. Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego.
 6. PN-R-04033: 1998. Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 7. PN-ISO-11464: 1999. Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych.
 8. WIŁUN Z. 2000: Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa.
 9. ZAWADZKI S. 2002: Podstawy gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa.
 10. ŻEGOCIŃSKA-TYŻUK B. 1988: Terenowe urządzenia sportowo rekreacyjne. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków.