×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych
 • Tytuły w innych językach:
  Crystallization of struvite from synthetic wastewater in experimental installation under flow conditions
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 130-139
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-08decc80-d062-49b4-a815-038b6b06b572
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Justyna CZAJKOWSKA author [1]
 • Tadeusz SIWIEC author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
 1. Justyna CZAJKOWSKA, Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2012; 1, 21, 38-45
 2. J. Czajkowska, T. Siwiec, Krystalizacja struwitu w zmiennych warunkach odczynu i stężeń analizowanych składników. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas 2011; 7, 145-154
 1. BATTISTONI P., De ANGELIS A., PAVAN P., PRISCIANDARO M., CECCHI F. 2001: Phosphorus removal from real anaerobic supernatant by struvite crystallization. Water Research 9 (35): 2167–2178.
 2. GORAZDA K., WZOREK Z., JODKO M., NOWAK A.K. 2004: Struwit – właściwości fizykochemiczne i zastosowanie. Cz. I. Chemik. Nauka – Technika – Rynek 1 (57): 8–13.
 3. HUTNIK N., WIERZBOWSKA B., MATYNIA A. PIOTROWSKI K., GLUZIŃSKA J. 2008: Wpływ jonów glinu na jakość kryształów struwitu wydzielonego w sposób ciągły z roztworów rozcieńczonych. Chemik. Nauka – Technika – Rynek 10 (61): 505–508.
 4. KONIECZNY P. 2002: Struwit. Jak zapobiegać jego powstawaniu? Seminarium Kemipolu, Kopenhaga (http://www.old.kemipol.com.pl).
 5. KONIECZNY P. 2003: Stosowanie PIX-113 w zapobieganiu krystalizacji struwitu. Przegląd Komunalny 4: 64.
 6. MALEJ J., MAJEWSKI A. 2002: Wybrane problemy oczyszczania wód osadowych. Rocznik Ochrony Środowiska 4: 11–48.
 7. MUNCH E.V., BARR K. 2001: Controlled struvite crystallisation for removing phosphorus from anaerobic digester sidestreams. Water Research 1 (35): 151–159.
 8. PTAK B., MIKSCH K. 2007: Usuwanie wysokich stężeń azotu amonowego z wód nadosadowych metodą strącania chemicznego. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. z 2006 r., nr 137, poz. 984.
 10. RZECHUŁA J., CHILIMONIUK M., HUPKA J., ARANOWSKI R., GIELERT M. 2006: Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych. Ekologia i Technika 14 (85): 74–76.
 11. SOCZEK A. 2003: Zastosowanie polimerów w celu eliminacji osadzania struwitu i osadów wapniowych. Forum Eksploatatora 1: 10–12.
 12. TABERNACKI K. 2002: Struwit w miejskich oczyszczalniach ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 12: 447–449.
 13. TAKIGUCHI N., KISHINO M., KURODA A., KATO J., OHTAKE H. 2004: A laboratory-scale test of anaerobic digestion and methane production after phosphorus recovery from waste activated sludge. Journal of Bioscience and Bioengineering 6 (97): 365–368.
 14. TRZASKA M., CHMARZYŃSKI A., BUSZEWSKI B. 2002: Struwit – problem biologicznych oczyszczalni ścieków. Mat. konf., 19–20.05.2002, Toruń.
 15. ULUDAG-DEMIRER S., DEMIRER G.N., CHEN S. 2005: Ammonia removal from anaerobically digested dairy manure by struvite precipitation. Process Biochemistry 40: 3667–3674.
 16. ZYCH B. 2001: Struwit – korzyści czy kłopoty. Forum Eksploatatora 10: 9.
 • TAKIGUCHI N., KISHINO M., KURODA A., KATO J., OHTAKE H. 2004: A laboratory-scale test of anaerobic digestion and methane production after phosphorus recovery from waste activated sludge. Journal of Bioscience and Bioengineering 6 (97): 365–368. - J BIOSCI BIOENG
 • ULUDAG-DEMIRER S., DEMIRER G.N., CHEN S. 2005: Ammonia removal from anaerobically digested dairy manure by struvite precipitation. Process Biochemistry 40: 3667–3674. - PROCESS BIOCHEM
 • HUTNIK N., WIERZBOWSKA B., MATYNIA A. PIOTROWSKI K., GLUZIŃSKA J. 2008: Wpływ jonów glinu na jakość kryształów struwitu wydzielonego w sposób ciągły z roztworów rozcieńczonych. Chemik. Nauka – Technika – Rynek 10 (61): 505–508. - CHEMIK nauka-technika-rynek
 • MUNCH E.V., BARR K. 2001: Controlled struvite crystallisation for removing phosphorus from anaerobic digester sidestreams. Water Research 1 (35): 151–159. - WATER RES
 • SOCZEK A. 2003: Zastosowanie polimerów w celu eliminacji osadzania struwitu i osadów wapniowych. Forum Eksploatatora 1: 10–12. - Forum Eksploatatora
 • RZECHUŁA J., CHILIMONIUK M., HUPKA J., ARANOWSKI R., GIELERT M. 2006: Usuwanie struwitu z rurociągów w oczyszczalni ścieków komunalnych. Ekologia i Technika 14 (85): 74–76. - Ekologia i Technika
 • ZYCH B. 2001: Struwit – korzyści czy kłopoty. Forum Eksploatatora 10: 9. - Forum Eksploatatora