×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Tytuły w innych językach:
  Example Conception and Test Methods of Competitiveness of Enterprises
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 187
 • 87-100
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0a87f8cc-e75f-4066-99a3-46ebc5396aeb
 • uek-171298829
 • 11.08.2015 11:29:45
 • Olaf Flak [1]
 • Grzegorz Głód [2]
 • [1] Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • [2] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
 1. Olaf Flak, Grzegorz Głód, Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. PRZEGLĄD ORGANIZACJI 2014; 10, 4-10
 1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1997.
 3. Dwyer L., Kim Ch.: Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. "Current Issues in Tourism" 2003, Vol. 6, No. 5.
 4. Flak O., Głód G.: Konkurencyjni przetrwają. Difin, Warszawa 2012.
 5. http://www.konkurencyjniprzetrwaja.pl
 6. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Lombana J.E.: Competitiveness and Trade Policy Problems in Agricultural Export. University of Gotingen 2006.
 8. Malara Z.: Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw w teorii i praktyce. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój. Red. M. Sierpińska, A. Jaki. Fundacja AE, Kraków 2006.
 9. Moszkowicz M.: Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 10. Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004.
 11. Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 12. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 13. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 14. Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1998.
 15. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 16. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 17. Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 18. Wattanapruttipaisan T.: SME Subcontracting as Bridgehead to Competitiveness: an Assessment of Supply-side Capabilities and Demand-side Requirements. "Asia- Pacific Development Journal" 2002, Vol. 9, No. 1.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004. - Przedsiębiorstwo i region
 • Dwyer L., Kim Ch.: Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. "Current Issues in Tourism" 2003, Vol. 6, No. 5. - CURR ISSUES TOUR