×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  O dwóch wyzwaniach globalizacji
 • Tytuły w innych językach:
  About two challenges of globalization
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 20,  numer 1
 • 7-19
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0daf7ef8-cd1b-4d5d-aeca-cf8c3143b16a
 • 07.03.2019 20:45:21
 • KAROL JASIŃSKI [1]
 • [1] Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [Brak w PBN]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Buttiglione R., Merecki J., Europa jako pojęcie filozoficzne, tłum. zbior., Lublin 1996.
 2. Figel J., Dialog, Europa, Kościół: wyzwania na dziś, tłum. M. Pisarski, w: Europa Dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, red. K. Boruń, Gniezno 2005, s. 17-21.
 3. Filipkowski J., Suwerenność, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, k. 1237-1239.
 4. Fitzgerald M. L., Chrześcijaństwo w pluralistycznej Europie, tłum. P. Paryzek, w: Europa Dia-logu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie, red. K. Boruń, Gniezno 2005,
 5. s. 177-182.
 6. Giddens A., Europa. Burzliwy i potężny kontynent, tłum. O. Siara, Warszawa 2014.
 7. Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2004.
 8. Habermas J., Time of Transitions, Cambridge 2006.
 9. Halík T., Wzywany czy niewzywany, Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, tłum. A. Babuchowski, Kraków 2006.
 10. Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, tłum. M. Jasiński, B. Maliszewska, D. Stasiak, Warszawa 2009.
 11. Jaroszyński P., Europa bez Ojczyzn?, Warszawa 2002.
 12. Juros H., Europejskie dylematy i paradygmaty, Warszawa 2003.
 13. Karski K., Kościoły a jedność Europy, w: Europa: zbliżenia-kontrowersje-perspektywy, red.
 14. E. Hałas, Lublin 2002, s. 29–43.
 15. Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.
 16. Maritain J., Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993.
 17. Mazanka P., Refleksje o filozoficznych źródłach sekularyzacji i sekularyzmu, „Studia Nauk Teo-logicznych PAN” 9(2014), s. 55-83.
 18. Mazanka P., Sekularyzm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, s. 391-394.
 19. Muszyński H. J., Europa ducha, Gniezno 2002.
 20. Novak M., Boga nikt nie widzi. Ciemna noc ateistów i wierzących, tłum. M. Pasicka, Kraków 2010.
 21. Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005.
 22. Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, tłum. S. Czerwik, Kielce 2005.
 23. Ricoeur P., Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1992.
 24. Schoutheete Ph. de, Europa dla wszystkich, tłum. E. Haczyk, Warszawa 1999.
 25. Smolicz J. J., Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej, tłum. J. Rudzki,
 26. w: Europa: zbliżenia-kontrowersje-perspektywy, red. E. Hałas, Lublin 2002, s. 91-118.
 27. Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003.
 28. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
 29. Weigel G., Boży wybór. Papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła katolickiego, tłum. D. Chy-lińska, M. Romanek, R. Śmietana, Kraków 2006.
 30. Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005.
 31. Woś J., Hnatczyn-Dzikowska A., Koncepcje suwerenności państwa w sferze polityki gospodarczej w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1(2007), s. 173-184.
 32. Zwoliński A., Państwo a Europa, Warszawa 2001.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań