×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Człowiek a zwierzę. Biologiczne i kulturowe źródła antropocentryzmu
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 283 - 294
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-108635f9-1970-4c70-b996-e7c67cadf06b
 • 20.06.2016 15:08:47
 • Jacek Lejman [1]
 • [1] Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A. Schweitzer, Filozofia kultury, [w:] I. Lazari-Pawłowska, Schweitzer, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976
 2. Th. Lessing, Europa i Azja. Zanik Ziemi przez ducha, przeł. A. Tom, Warszawa 1935
 3. Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998
 4. R. Tokarczyk, Prawa narodzin życia i śmierci, Kraków 2000
 5. A. Łomnicki, Teoretyczne podstawy socjobiologii, „Znak” nr 428, t. 43, 1991, s. 48-50
 6. A. Łomnicki, Strategia ewolucyjnie stabilna, „Kosmos” nr 36 (3), 1987, s. 357-374
 7. Th. Dobzhansky, Różnorodność i równość, przeł. M. Jurecki, Warszawa 1968
 8. Cz. Gryko, J. Lejman, Etyka socjobiologii, czyli „immoralizm” z ducha biologii poczęty, [w:] Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, „Studia Etyczne i Estetyczne” zb. IV, red. T. Szkołut, Lublin 1997, s. 113-125
 9. J. Lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek-zwierzę, Lublin 2008
 10. J. Świderek, Starożytne koncepcje racjonalizmu a zagadnienie rozumności zwierząt, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” T. III, Lublin-Radzyń Podlaski-Siedlce 2006
 11. P. de Tyard (Thiard), Człowiek jako mikrokosmos posiadający odpowiedniki w wielkim świecie, przeł. M. Skrzypek, [w:] Filozofia francuskiego Odrodzenia, red. A. Nowicki, Warszawa 1973
 12. G. Cardano, 54 argumenty za śmiertelnością duszy, przeł. J. Ochman, [w:] Filozofia włoskiego Odrodzenia, red. A. Nowicki, Warszawa 1967, s. 212-224
 13. F. Bacon, Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, przeł. W. Kornatowski, J. Wikarjak, Warszawa 1995
 14. Plutarch, Które zwierzęta są zmyślniejsze, lądowe czy wodne? [w:] Plutarch, Moralia. Wybór pism filozoficzno-popularnych, przeł. Z. Abramowiczówna, Warszawa 2002
 15. J. O de La Metrrie, Człowiek-maszyna, przeł. S. Rudniański, Warszawa 1984
 16. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Kraków 1951
 17. P-H. Holbach, System przyrody czyli prawa świata fizycznego i moralnego, przeł. K. Szaniawski, Warszawa 1957
 18. W. Pisuła, Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt, Gdańsk 2003
 19. R. Dunbar, Nowa historia ewolucji człowieka, przeł. B. Kucharczyk, Kraków 2014
 20. J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. B. Nawrotczyński, Warszawa 1958
 21. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004
 22. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Warszawa 2002
 23. B. Rollin, Zwierzęta i ludzie, czyli granice moralności, „Etyka” nr 18, 1980, s. 181-195
 24. E. Morin, Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. R.Zimand, Warszawa 1977
 25. J. Dunayer, Speciesism, Maryland 2004
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań