×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 09.08.2015 19:04:16
 • Alicja Sekuła [1]
 • [1] Politechnika Gdańska
 • Brak afiliacji
 1. Alicja Sekuła, Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013; nr 144, cz. 2, 241-252
 1. J. Zarzecki: Wpływ polityki fiskalnej rządu na gospodarkę kraju. W: Podatki a polityka fiskalna państwa. Red. J. Sikorski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002, s. 339.
 2. B. Celińska: Instrumenty polityki fiskalnej. W: Podatki a polityka fiskalna państwa. Red. J. Sikorski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002,s. 23.
 3. H. Wnorowski: Polityka podatkowa jako element polityki ekonomicznej rządu. W: Podatki a polityka fiskalna państwa. Red. J. Sikorski. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002, s. 299.
 4. M. Sosnowski: Realizacja funkcji fiskalnej podatków pośrednich. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T 2, nr 39. Red. J. Sokołowski. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009, s. 306.
 5. M. Jastrzębska: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, s. 8.
 6. M. Miszczuk: System podatków i opat samorządowych w Polsce. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 18-19.
 7. W. Grześkiewicz: Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 3, s. 25.
 8. A. Sekuła: Dochody gmin z tytułu opłat. W: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Prace Naukowe nr 101. Red. S. Korenik, A. Dybała. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s. 273.
 9. R. Dziemianowicz: Polityka podatkowa w państwach UE: współczesne trendy i wyzwania. W: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Zeszyty Naukowe. Red. T. Juja. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010, nr 141, s. 397.
 10. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 170.
 11. M. Kosek-Wojnar: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 61, za W. Grześkiewicz: Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 3, s. 32.
 • A. Sekuła: Dochody gmin z tytułu opłat. W: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Prace Naukowe nr 101. Red. S. Korenik, A. Dybała. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s. 273. - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
 • M. Sosnowski: Realizacja funkcji fiskalnej podatków pośrednich. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T 2, nr 39. Red. J. Sokołowski. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009, s. 306. - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU