×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego
 • Tytuły w innych językach:
  Rating as a Tool of Local Self-government's Credit Performance Assessment
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 177
 • 110-124
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-143cc22e-18fc-4240-8c97-bdbef8b76114
 • uek-171283265
 • 11.08.2015 10:24:00
 • Jan Czempas [1]
 • Tomasz Kobiński [1]
 • Krzysztof Marcinek [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. L. Kuśnierz: Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2004, http://www.gmina.pl/pwp/index.php?id=26 (18.11.2012)
 2. P. Swianiewicz: Finanse lokalne: teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 3. K. Marcinek: Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach Project finance. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006
 4. K. Marcinek: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 17.
 5. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004, s. 202
 6. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak: Funkcjonowanie współczesnego banku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 277.
 7. E. Mączyńska: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 130.
 8. D. Dziawgo: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 108.
 9. D. Dziawgo: Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym. PWE, Warszawa 2010, s. 83.
 10. W. Jaworski: Rating ubezpieczeniowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 64.
 11. M. Poniatowicz: Rating jako ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2000, nr 4, s. 53.
 12. M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło: Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 197.
 13. D. Dziawgo: Credit-rating a wycena. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 452.
 14. M. Dylewski, B. Filipak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium SA, Warszawa 2004, s. 199.
 15. W. Jaworski, Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 36, 79-91
 16. M. Wartalska, E. Wojciechowski: Gmina na rynku finansowym. Zarys problemu. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 368
 17. G. Kozuń-Cieślak: Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 119,122
 18. K. Brzozowska: Oceny ratingowe a konkurencyjność projektów inwestycyjnych. W: Strategia Lizbońska. Zarządzanie wartością. Red. L. Pawłowicz. Warszawa 2006, s. 332.
 19. G. Kozuń-Cieślak: Specyficzny znak jakości. "Wspólnota" 2006, nr 17, s. 23.
 20. M. Wiśniewski: Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako innowacyjny sposób wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Współczesne wyzwania miast i regionów. Red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 239.
 • M. Poniatowicz: Rating jako ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2000, nr 4, s. 53. - Optimum. Studia Ekonomiczne