×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej
 • Tytuły w innych językach:
  Selected instruments to support knowledge management in Polish offices of local administration
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 179-190
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-14d2f570-e8e6-421e-9b81-2e0889088ac2
 • bwmeta1.element.desklight-cdde7503-8371-4021-92a5-5fdebceff265
 • 09.09.2015 11:20:22
 • Bartłomiej Suchodolski [1]
 • [1] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Brozdowski, P., Dyrlico, J., Leja, K. (2005). Wybrane elementy zarządzania wiedzą w organizacji publicznej na przykładzie Urzędu Miasta Elbląga [online, dostęp: 2014-03-21]. Dostępny w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/141.
 2. COIG (2008). Mdok – Obsługa spraw i dokumentów. Podręcznik użytkownika. Katowice: COIG.
 3. Fazlagić, J. (2008). Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion. ISBN 978-83-246-2222-1.
 4. Hysa, B., Mularczyk, A. (2011). Metody i techniki zarządzania wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 57, 153‒167.
 5. Jemielniak, D., Koźmiński, A.K. (red.) (2008). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-95-5.
 6. Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-694-7.
 7. Krawczyk, M. (2010). Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej [online, dostęp: 2014-06-17]. Dostępny w Internecie: http://www.knws.uz.zgora.pl/history/pdf/knws_2010_183.pdf.
 8. Mazur, S. (2008). Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.). Środowisko i warsztat ewaluacji (s. 51‒70). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-60009-86-4.
 9. Mozalewski, M. (2011). Zarządzanie wiedzą w administracji publicznej [online, dostęp: 2014-06-16]. Przegląd Komunalny, 10. Dostępny w Internecie: http://e-czytelnia.abrys.pl/?mod=tekst&id=13813.
 10. Możdżeń, M. (2011). Co stoi na przeszkodzie w skutecznym zarządzaniu wiedzą w administracji publicznej? W: S. Mazur (red.). Reformowanie polskiej administracji publicznej: wybrane aspekty zagadnienia. [online, dostęp: 2014-06-15]. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. ISBN 978-83-894-1096-2. Dostępny w Internecie: http://ssrn.com/abstract=2373257.
 11. Panek, G. (2012). Nowe technologie komunikacyjne a zarządzanie wiedzą w organizacjach sektora publicznego. Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, 3, 65‒76.
 12. Prezydent Miasta Lublin (2012). Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Lublin. Załącznik do Zarządzenia nr 11/11/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2012 r. Lublin.
 13. Suchodolski, B. (2012). Profesjonalny urzędnik administracji publicznej. W: J.S. Kardas (red.). Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi (s. 120‒131). Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN 978-83-62304-57-8.
 14. Trajer, J., Paszek, A., Iwan, S. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-2015-7.
 15. Urząd Miasta Lublin (2008). Bezpłatne serwisy informacyjne UM Lublin. [online, dostęp: 2014-03-28]. Dostępny w Internecie: http://lublin.eu/Bezplatne_serwisy_informacyjne_UM_Lublin-1-284.html.
 16. Urząd Miasta Lublin (2012). Księga Jakości Urzędu Miasta Lublin. Wyd. 4 z dnia 7 sierpnia 2012 r. Lublin.
 17. Urząd Miasta Lublin (2014). Karta informacyjna [online, dostęp: 2014-03-22]. Dostępny w Internecie: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=39471.
 18. Związek Powiatów Polskich (2011). E-Intranet: system zarządzania wiedzą w urzędzie. Dziennik Warto Wiedzieć, 16 maja [online, dostęp: 2014-03-28]. Dostępny w Internecie: http://wartowiedziec.org/index.php/e-administracja/zarzadzanie/2834-e-intranet-system-zarzdzania-wiedz-w urzdzie.