×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym
 • Tytuły w innych językach:
  Trends in Consumer Behavior as a Determinant of Innovation in Retail
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 187
 • 220-228
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-155d1366-1ae0-4cc1-b60b-233dac57be57
 • uek-171300943
 • 10.08.2015 08:32:11
 • Barbara Kucharska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. 10 Trends for 2011. JWT, New York, December 2010. Za: B. Mróz: Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 roku - perspektywa amerykańska. W: Red. A. Burlita. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Wiedzą nr 51, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.
 2. Białoń L.: Innowacje w handlu. W: Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności. Wydawnictwo UE, Poznań 2011.
 3. Bylok F.: Model społeczeństwa konsumpcyjnego. W: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej. Red. A. Pawłowska, M. Kempy. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 4. Chwałek J.: Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1992.
 5. Dupuis M., Berry J.B.: Innovation: Concepts et Mesure. "INSEE Division Commerce" 2007, Maj. Za: P. Kowalski: Innowacja marketingowa w handlu detalicznym - przegląd obszarów badań. W: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 6. Euromonitor. Forty Key Trend for the Next Decade: 20 Key Globar and Consumer Trends 2005-2015. Za: J. Tkaczyk: Trendy konsumenckie i ich implikacje marke tingowe. "Handel Wewnętrzny", Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec 2012.
 7. Fisk P.: Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 8. Kowalski P.: Innowacja marketingowa w handlu detalicznym - przegląd obszarów badań. W: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. K. Mazurek- Łopacińska, M. Sobocińska. Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 9. Kucharska B.: Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Wydawnictwo UE, Katowice 2014.
 10. Mróz B.: Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 11. Olejniczuk-Merta A., Szepieniec-Puchalska D.: Kontrowersje wokół konsumpcji. "Handel Wewnętrzny" Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja i marketing, styczeń-luty 2013.
 12. Slywotzky A.J., Wise R., Weber K.: Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu. Helion, Gliwice 2006.
 13. Szepieniec D.: Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji. "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 1.
 14. Tkaczyk J.: Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe. "Handel Wewnętrzny", Konsumpcja i konsument - nowe trendy, maj-czerwiec 2012.
 15. Trias de Bes F., Kotler Ph.: Innowacyjność. Przepis na sukces. Rebis, Poznań 2013.
 16. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Szepieniec D.: Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji. "Konsumpcja i Rozwój" 2012, nr 1. - Konsumpcja i Rozwój
 • 10 Trends for 2011. JWT, New York, December 2010. Za: B. Mróz: Dziesięć nowych trendów konsumenckich w 2011 roku - perspektywa amerykańska. W: Red. A. Burlita. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Wiedzą nr 51, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011. - Studia i Materiały