×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Bierzmowanie versus rytuały przejścia
 • Tytuły w innych językach:
  Confirmation versus the rites of passage
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 24
 • 289-298
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-166c74ec-8347-442c-b195-48c2ada46b93
 • 09.10.2018 10:18:18
 • Anna Walulik [1]
 • [1] Akademia Ignatianum w Krakowie [28]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Baniak, Józef. „Świeckie elementy w jednorazowych praktykach religijnych katolików miejskich. Studium socjologiczne na przykładzie badań w Kaliszu”. Przegląd Religioznawczy 4 (2012): 78–85.
 2. Charytański, Jan. W kręgu zadań i treści katechezy, 119–120. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1992.
 3. Dąbrowski, Grzegorz. Rytuały przejścia a użycie substancji psychoaktywnych. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 4. Dubas, Elżbieta. „Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej”. W: Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, red. Ewa Przybylska, 77–87. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.
 5. Encyclopedia of Anthropology, 2013–2014. London, 2006.
 6. Gurba, Ewa. „Wczesna dorosłość”. W: Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Rozwój psychiczny człowieka w poszczególnych okresach życia, red. Maria Kielar-Turska, 287–288.
 7. Hajduk, Andrzej. „Wychowanie do rozumienia znaków i symboli liturgicznych”. Horyzonty Wychowania 2 (1998): 5.
 8. Halik, Tomáš. Cierpliwość wobec Boga. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
 9. Krakowiak, Czesław. „Inicjacja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 7 (kol. 217). Lublin: Wydawnictwo KUL, 1997.
 10. Lyotard, Jean-François. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, 67–77. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Aletheia, 1997.
 11. „O bierzmowaniu powiedzieli”. Dostęp 8.10.2016. http://liturgia.wiara.pl/doc/420731.O-bierzmowaniu-powiedzieli/3.
 12. Sieradzan, Jacek, red. Inicjacje. Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 13. Snela, Bogdan. „Bierzmowanie”. W: Encyklopedia katolicka. T. 2 (kol. 547). Lublin: Wydawnictwo KUL, 1976.
 14. Szyjewski, Andrzej. „Człowiek w drodze do życia sakralnego: sacrum, rytuał i symbol w koncepcji Victora Turnera”. W: Victor Witter Turner, Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Nbembu, I–XXXII. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006.
 15. Turner, Victor Witter. The Drums of Affliction: A Study of Religious. Oxford: Clarendon Press and the International African Institute, 1968.
 16. Walulik, Anna. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.
 17. Walulik, Anna. Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań