×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Paradygmat ekologiczny a idea zrównoważonego rozwoju
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 71 - 87
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-16e05b5a-6f16-4b33-86c1-da5cbb4ed245
 • 20.06.2016 10:04:13
 • Zbigniew Hull [1]
 • [1] Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. P. Hawken, Przez zielone okulary, Warszawa 1996
 2. K. Jodkowski, Paradygmat, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987
 3. Z. Hull, Problemy filozofii ekologii, [w:] Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 199
 4. P. Trojan, Ekologia ogólna, Warszawa 1977
 5. E. Odum, Podstawy ekologii, Warszawa 1982
 6. Ch. J. Krebs, Ekologia, Warszawa 1996
 7. J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery, Warszawa 2003
 8. Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. M. Sutowski, J. Tokarz, Warszawa 2
 9. B. Latour, Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, Warszawa 2009
 10. M. Steciąg, Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingwistycznej, „Problemy Ekorozwoju”, vol. 4. No 2, 2009
 11. B. Commoner, Zamykający się krąg, Warszawa 1974
 12. P. Hawken, Przez zielone okulary, Warszawa 1996
 13. J. Pajestka, Prolegomena globalnej racjonalności człowieka, Warszawa 1990
 14. J. Diamond, Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły a innym się udało, Warszawa 2005
 15. J.M. Szymański, Życie systemów, Warszawa 1992
 16. Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008
 17. Holmes Rolston III, Environmental Ethics: Duties to and Values in The Natural World, Philadelphia 1988
 18. J. Cairns, Jr., Will integrative science develop with sufficient rapidity to mitigate global environmental degradation?, „Speculations in Science and Technology”, Vol. 15, No l/1992
 19. B. Borowiecka, Pojęcie mądrości w kulturze współczesnej, [w:] Aksjologiczne dylematy epoki współczesnej, red. T. Szkołut, Lublin 1994
 20. Z. Pietrasiński, Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu, Warszawa 2001
 21. M. Bonenberg, Etyka Środowiskowa, Kraków l992
 22. Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998
 23. W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995
 24. W. Tyburski, Etyka środowiskowa – przedmiot, stanowiska i propozycje, [w:] Meandry etyki, Olecko 2001
 25. W. Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 2013
 26. Holmes Rolston III, Conserving Natural Value, New York 1994
 27. T. Sedlaczek, Ekonomia dobra i zła, Warszawa 2012
 28. L. Gawor, Szkice o cywilizacji, Rzeszów 2009
 29. J. Diamond, Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły a innym się udało, Warszawa 2008
 30. A. Papuziński, Zrównoważony rozwój w polityce ONZ – narodziny i ewolucja idei politycznej, [w:] Ku przyszłości, Warszawa 2008
 31. I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań