×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna krajów UE
 • Tytuły w innych językach:
  International Tax Competition and Fiscal Policy of EU Countries
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 21-36
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-2236a62a-12bd-4b2a-9f65-8541bc4989b7
 • 7572
 • 11.10.2015 15:06:55
 • Mirosław Krajka [1]
 • [1] Warsaw School of Economics
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Becker G. (1998), What’s Wrong with a Centralized Europe? Plenty, „Business Week”, Nowy Jork, 29 czerwiec.
 2. Devereux M., Lockwood B., Redoano M. (2002), Do Countries Compete over Corporate Tax Rates?, CEPR Discussion Paper nr 3400.
 3. Eurostat, (2008), Taxation trends in the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DU-80-001/EN/KS-DU-08-001-EN.PDF (stan na dzień 5 września, 2009).
 4. Friedman M. (2001), Korespondencja do Centrum Wolności i Dobrobytu, 15 maja, http://www.freedomandprosperity.org/update/u05-15-01/u05-15-01.shtml#3 (stan na 05 września, 2009).
 5. Johnsson R. (2004), Taxation and domestic free trade − the Ricardian revolution, Austrian Scholars’ Conference and Ratio Institute, Stockholm.
 6. Kluzek M. (2005), Wpływ opodatkowania na inwestycje w warunkach rosnącej konkurencji podatkowej, [w:] Burak K., Konkurencja podatkowa, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 1152.
 7. Kudła J. (2005), Międzynarodowa konkurencja podatkowa w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw – przypadek akcesji do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne U.Gd., http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/Kudla%20Janusz1.pdf (stan na 05 wrześ-nia, 2009).
 8. Mendoza E., Tesar L. (2005), Why hasn’t tax competition triggered a race to the bottom? Some quantitative lessons from the EU, „Journal of Monetary Economics”, vol. 52.
 9. Oates W. (1996), The invisible hand in the public sector: Interjurisdictional competition in theory and practice, Working paper nr 95/17, http://www.econ.umd.edu/oates/research/InterjComp.pdf (stan na 05 września 2009).
 10. OECD, (2009), Tax Database, http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls (stan na 05 września 2009).
 11. Teather R. (2005), The benefits of tax competition, The Institute of Economic Affairs, Londyn.
 12. Wilson J. (1999), Theories of tax competition, “National Tax Journal”, vol. 52/2.
 13. Zodrow G. Mieszkowski P. (1986), Pigou, Tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods, „Journal of Urban Economics”, vol. 19/3.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań