×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  The Condition of the Construction Industry in Poland and Czech Republic under the Financial Crisis : selected issues
 • Tytuły w innych językach:
  Sytuacja budownictwa w Polsce i Czechach w warunkach finansowego kryzysu : wybrane zagadnienia
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 74
 • 27-44
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-2261fa9c-01ab-454a-bd2d-3bafb6d47fab
 • uek-171215491
 • 09.08.2015 17:18:23
 • Piotr Tworek [1]
 • Petr Valouch [2]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • [2] Masarykova Univerzita, Brno, Czech Republic,
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Błaszczuk D. J. (red.), Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Poltext, Warszawa 2006, p. 46
 2. Bolkowska Z., Prowzrostowy wpływ budownictwa infrastrukturalnego w okresie dekoniunktury, p. 2, http://www.kongresbudownictwa.pl
 3. Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. C.H. Beck, Warszawa 2009, p. 143-214
 4. Dvořák P. Problém fiskalizace nákladů finanční krizi. International Scientific Conference European Financial Systems 2009. Masarykova Univerzita, Brno, 25th-26th June 2010, p. 122
 5. Główka G., Funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysu na rynku nieruchomości. W: Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie. Red. M.J. Nowak, T. Skotarczak. CeDeWu, Warszawa 2010, p. 85
 6. Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys. Difin, Warszawa 2009, p. 179
 7. Kalinowski M. (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu. CeDeWu, Warszawa 2009, pp. 201-202
 8. Kutera M, Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych. Difin, Warszawa 2009, pp. 34-35
 9. Latoszek E., Działania MFW na rzecz stabilizowania międzynarodowych finansów. W: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, p. 45
 10. Małecki W. (red.),Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka. Wizja Press & IT, Warszawa 2009, p. 95
 11. Masikiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, p. 154
 12. Polouček S., Financial Crisis - is there a different approach in the U.S.A. and Europe? In: Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Edited by D. Stavárek and P. Vodová. October 2009, p. 163
 13. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Difin, Warszawa 2009, p. 15
 14. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, p. 9
 15. Tworek P., Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, p. 83
 16. Tworek P., Selected Aspects of Risk Management in Construction Enterprises. Ekonomická Univerzita v Bratislave. 10th International Scientific Conference of Finance Department, "Finance and Risk" 24th-25th November 2008, Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava 2009, p. 641
 17. Tworek P., The Economic Crisis in the Czech Republic and Poland: A case of the Construction Industry and the Real Estate Market. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010, p. 81
 18. Valová I., Finančni krize a její dopad na regulaci. Internationl Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27-28 May 2010, p. 186
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań