×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 203 - 216
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-2674bef3-eeef-4c5c-b260-f7d6a72ad5c1
 • 20.06.2016 13:33:19
 • Leszek Gawor [1]
 • [1] Uniwersytet Rzeszowski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka, Lublin 2008
 2. W. Tyburski, Powstanie i rozwój filozofii ekologicznej, “Problemy Ekorozwoju”, vol.1, No 1, s. 7-15
 3. W. Goetel, Sozologia – dział nauki, jej treść i zadania, „Zeszyty Naukowe AGH”, nr spec. 21, 1971
 4. W. Goetel, Nowe drogi ochrony przyrody, „Wierchy”, R. 19, 1949, s. 133-172
 5. W. Goetel, O trwałość użytkowania zasobów przyrody, „Nauka Polska”, R. 11, nr 3, 1963, s. 11-50
 6. W. Goetel, Sozologia – nauka o ochronie przyrody i jej zasobów, „Kosmos” R. 15, z. 5, 1966, s. 473-482
 7. W. Goetel, Sozotechnika, „Zeszyty Naukowe AGH”, nr spec. 21, 1971
 8. M. Czerwieniec, Sozologia – pasją prof. Goetla, "Argumenty", nr 33, 1974
 9. R. Jarocki, Twórca polskiej sozologii, "Kultura i Ty", nr 4, 1973
 10. S. Leszczycki, "Wielki ochroniarz". Wspomnienia o Walerym Goetlu, "Kultura", R. 10, nr 48, 1972
 11. S. Kozłowski, Ochrona przyrody nieożywionej i formy ochrony krajobrazu a potrzby geologii, [w:] Walery Goetel – jako uczony, organizator nauki i działacz. Pokłosie myśli goetlowskiej, Kraków 1989
 12. W. Piątkowski, W stronę sozosocjologii: socjologia i sozologia w perspektywie konwergencji, "Problemy Lekarskie", R. XXXIII, 3-4, 1994
 13. J. M. Dołęga, Koncepcja sozologii systemowej, Warszawa 2001; Zarys sozologii systemowej, Warszawa 2005
 14. W. Sztumski, Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, Częstochowa 2012
 15. J. M. Dołęga, Sozologia systemowa – dyscyplina naukowa XXI wieku, „Problemy Ekorozwoju”, 2006, vol. 1, No 2, s. 11-23
 16. J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Łódź 1982
 17. J. Aleksandrowicz, Sumienie ekologiczne, Warszawa 1979
 18. A. Leopold, The ecological Conscience, [w:] A Sand County Almanac, Oxford 1949
 19. S.I. Fiuta, Julian Aleksandrowicz i jego etyka „sumienia ekologicznego”, „Zielona Kultura”, wwwtvk.wroc.pl~tvk072a/odra/fiut.php
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań