×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Struktury sekwencyjne w Kronice Dalimila: analiza stylometryczna
 • Tytuły w innych językach:
  Sequential structures in “Dalimil’s Chronicle”: a stylometric analysis
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 64
 • 79-106
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-26e60193-13b9-45a9-b252-1b8feeaa20cc
 • 27.06.2016 18:53:31
 • Adam Pawłowski [1]
 • Maciej Eder [1] [2]
 • [1] Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • [2] Uniwersytet Wrocławski,
 • [3] Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk,
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Abercrombie D., 1967, Elements of General Phonetics, Edinburgh University Press.
 2. Bertinetto P.M., 1989, Reflections on the Dichotomy ‘Stress’ vs. ‘Syllable-timing’, „Revue de Phonétique Appliquée”, vol. 91–93, pp. 99–130.
 3. Box G., Jenkins G., 1976, Time series analysis: forecasting and control, San Francisco: Holden-Day.
 4. Cleveland W.S., 1979, Robust locally weighted regression and smoothing statterplots, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 74, pp. 829–836.
 5. Cryer J., 1986, Time Series Analysis, Boston: Duxbury Press.
 6. Culley R.C., 1986, Oral Tradition and Biblical Studies, „Oral Tradition” 1/1, pp. 30–65.
 7. Dankovičová J., Dellwo V., 2007, Czech Speech Rhythm and the Rhythm Class Hypothesis, [In:] Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), pp. 1241–1244. [http://www.icphs2007.de/conference/Papers/1538/1538.pdf – dostęp 02.06.2015].
 8. Dauer R.M., 1983, Stress-timing and Syllable-timing Reanalysed, „Journal of Phonetics”, vol. 11, pp. 51–62.
 9. Eder M., 2008, How rhythmical is hexameter: a statistical approach to Ancient epic poetry, [In:] Digital Humanities 2008: Book of Abstracts, University of Oulu, pp. 112–114.
 10. Glass G.V., Wilson V.L., Gottman J.M., 1975, Design and Analysis of Time-Series Experiments, Colorado: Colorado Associated University Press.
 11. Gottman J.M., 1981, Time-Series Analysis: A Comprehensive Introduction for Social Scientists, Cambridge etc.: Cambridge University Press.
 12. Gottman J.M., 1990, Sequential analysis, Cambridge etc.: Cambridge University Press.
 13. Gregson R.A.M., 1983, Time series in psychology, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 14. Havelock E.A., 2006, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Herdan G., 1966, Language as Choice and Chance, Berlin etc.: Springer.
 16. Hrabák J., 1959, Studie o českém verši, Praha: SPN.
 17. Köhler R., 2005, Synergetic linguistics, [w:] Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch = An International Handbook, eds. R. Köhler, G. Altmann, R. Piotrowski, Berlin, New York: Walter de Gruyter.
 18. Lutosławski W., 1897a, The origin and growth of Plato’s logic, London : New York : Bombay: Longmans, Green and Co. [Reprint: Hildersheim, Georg Olms Verlag, 1983].
 19. Lutosławski W., 1897b, Lutosławskis Theorie der Stylometrie auf die Platonische frage angewendet, „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, Bd. 110, S. 171–219.
 20. Lutosławski W., 1898, Principes de stylométrie appliqués à la Chronologie des œuvres de Platon, „Révue des études grecques”, t. 41, pp. 61–81.
 21. McCleary R., Hay R.A., 1980, Applied Time Series Analysis for the Social Sciences, Beverly Hills etc.: Sage Publications.
 22. Pawłowski A., 1998, Séries temporelles en linguistique. Avec application à l’attribution de textes: Romain Gary et Émile Ajar, Paris and Genève: Champion-Slatkine.
 23. Pawłowski A., 2001, Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Pawłowski A., 2003, Sequential analysis of versified texts in fixed- and free-accent languages: example of Polish and Russian, [In:] Europa der Sprachen: Sprachkompetenz – Mehrsprachigkeit – Translation. Akten des 35. Linguistischen Kolloquiums in Innsbruck 2000. Teil 2: Sprache und Kognition, ed. L.N.Zybatow, Frankfurt/M. etc.: Peter Lang, pp. 235–246.
 25. Pawłowski A., 2005, Modelling of the sequential structures in text, [w:] Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein Internationales Handbuch = An International Handbook, eds. R. Köhler, G. Altmann, R. Piotrowski, Berlin, New York: Walter de Gruyter, pp. 738–750.
 26. Pawłowski A., 2006, Chronological analysis of textual data from the ‘Wrocław Corpus of Polish’, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics”, vol. 41, pp. 9–29.
 27. Pawłowski A., Eder M., 2001, Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody, „Journal of Quantitative Linguistics”, vol. 8, № 1, pp. 81–97.
 28. Pawłowski A., Eder M., 2015, Sequential structures in “Dalimil’s Chronicle”, [In:] Sequences in Language and Text, eds. G.K. Mikros, J. Mačutek, Berlin, Boston: Walter de Gruyter, pp. 147–170.
 29. Pawłowski et al., 2010, Pawłowski A., Krajewski M., Eder M., Time series modelling in the analysis of Homeric verse, „Eos”, vol. 47, № 1, pp. 79–100.
 30. Woronczak J., 1993 [1963], Zasada budowy wiersza „Kroniki Dalimila”, [w:] Studia o literaturze średniowiecza i renesansu, red. J. Woronczak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 67–75. [Pierwsze wydanie: „Pamiętnik Literacki”, t. 54 (1963), zesz. 2, s. 469–478].
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań