×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego
 • Tytuły w innych językach:
  Institutional problems of corporate governance in associations of capital within the public sector
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 215-230
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-27365dde-98f1-4a78-a342-e8dd88a27266
 • bwmeta1.element.desklight-8559e470-7d77-4806-add8-b60e735ba3c8
 • 05.10.2015 14:54:45
 • Leszek Kozioł [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
 1. Waldemar Walczak, Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych. KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2014; 31, 2, 85-96
 2. Renata Śliwa, Corporate governance in new institutional economics. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2011; 19, 2, 167-174
 1. Barwacz K., Kozioł L. 2006. Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego. Kraków: Akademia Ekonomiczna (maszynopis).
 2. Kozioł L. 2006. Miejsce kontraktów w systemie nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora publicznego. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym: T. 2 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-317-7.
 3. Kwiatkowska E.M. 2006. Zasady ładu korporacyjnego – obowiązek czy przywilej spółki? "Master of Business Administration", nr 4.
 4. Lis K.A., Sterniczuk H. 2005. Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna; Warszawa: Polski Instytut Dyrektorów. ISBN 83-8935-583-3.
 5. Mesjasz Cz. 2006. Korporacja czy spółka: problemy teorii i praktyki. W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 pod red. A. Stabryły. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-317-7.
 6. Mesjasz Cz. 2004. Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 7. Nogalski B., Dadej R. 2006. Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie budowania zaufania na rynku kapitałowym. W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Pod red. S. Rudolfa. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-932-9.
 8. Ostrom E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 052-140-5998.
 9. Senge P. 2002. Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-87916-1-10.
 10. Turnbull S. 2000. Corporate Governance: Theories, Challenges and Paradigmus. "Social Science Research Network" (SSRN). Dostępne w Internecie: http://ssrn.com/abstract=221350.
 11. Wiliamson O.E. 1999. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
 12. Wojtyna A. (red.). 2005. Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-259-6.
 13. Woźniak M.G. 2004. Wzrost gospodarczy: podstawy teoretyczne. Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-222-7.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań