×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ CUDZOZIEMCÓW
 • Tytuły w innych językach:
  THE PROPERTY MARKET IN POLAND AS AN AREA OF INVESTMENT ACTIVITY OF FOREIGNERS
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 3
 • 87-102
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-285931f5-7e0e-45f8-a208-019b85e0f979
 • 7229
 • 11.10.2015 14:10:13
 • Dorota Sobol [1]
 • [1] Nicolaus Copernicus University
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Encyklopedia prawna (1999), Kalina-Prasznic U. (red.), Wyd. C. H. Beck, Warszawa.
 2. Hartwich F. (2004), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. C.H. BECK, Warszawa.
 3. Hartwich F. (2010), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 4. Nosek W. (2006), Nieruchomości – zarys ogólny problematyki, [w:] Kisilowska H. (red.), Nieruchomość – zagadnienia prawne, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. Możdżeń-Marcinkowski M. (2006), Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 6. Surowiec S. (2003), Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 7. Skoczylas J. J. (2005), Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 8. Szafrański D. (2000), Nabywanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez cudzoziemców, [w:] C. Herma (red.), Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – aspekty prawne i negocjacyjne, Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 9. Sztyk R. (1996), Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, Rejent Nr 7 – 8.
 10. Zarębski M. (2002), Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). Wyd. UMK, Toruń.
 11. Zdyb M. (2000), Prawo działalności gospodarczej – komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków.
 12. European Attractiveness Survey, Ernst & Young, 2010.
 13. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2009 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2010.
 14. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2008 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2009.
 15. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2007 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2008.
 16. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2006 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2007.
 17. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2005 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2006.
 18. Sprawozdanie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2004 r. ustawy z dnia 24. marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Warszawa, marzec 2005.
 19. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 21. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).
 • Sztyk R. (1996), Nowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, Rejent Nr 7 – 8. - Rejent