×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Społeczno-ekonomiczne następstwa rewitalizacji terenów poprzemysłowych
 • Tytuły w innych językach:
  Socio-Economical Results of Revitalization of Post-Industrial Areas
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 74
 • 203-212
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-2bc8ac5f-23a3-4412-8c16-39a261e55ea6
 • uek-171215953
 • 09.08.2015 17:22:30
 • Elżbieta Zagórska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
 1. Piotr Tworek, Elżbieta Zagórska, Risk Factors in Investment Projects Executed in Post-industrial Areas. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2012; nr 51, 123-135
 1. Bernat S., Programowanie rewitalizacji przestrzeni miejskich w obrębie dolin rzecznych. "Aura" 2008, nr 2, s. 17
 2. Bolek T., Henzel H., Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Wilczek M., Zagórska E., Inwestycje na terenach poprzemysłowych a lokalny rynek nieruchomości. Badania statutowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 18-19, 27-28,32, 37-38
 3. Gasidło K., Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, Gliwice 1998, s. 8
 4. Gasidło K., Gorgoń J. (red.), Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. UNDP POL, Katowice 1999, s. 17-18
 5. Gasidło K., Mazur K., Opania Sz., Pancewicz A., Przekształcenia miast w świetle programów rewitalizacji obszarów miejskich. W: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Red. J. Słodczyk, R. Klimek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006
 6. Jadach-Sepioło A., Możliwości zarządzania wartością nieruchomości w rewitalizacji polskich miast. W: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. T. 6. Red. W. Rydzik. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 107, 124
 7. Karczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 28-29, 31-32
 8. Karczmarek S., Tereny poprzemysłowe w miastach - problem czy wyzwanie? W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 156, 159, 160-161
 9. Kuciński K., Europejska perspektywa rewitalizacji regionów przemysłowych. W: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Red. H. Godlewska-Majkowska. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 2005, s. 24
 10. Liszewski S., Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej). W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 9
 11. Polko A., Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 94
 12. Skalski K.M., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich. Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996, s. 16
 13. Słodczyk J., Tereny przemysłowe w mieście. W: Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Red. S. Korenik, J. Słodczyk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 152
 14. Wójcik K., Bytom jako przykład miasta kreatywnego. W: Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 129
 15. Zięba M., Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu. Zeszyty Naukowe, nr 703, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 179, 183
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań