×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Innowacje w sektorze usług w Polsce
 • Tytuły w innych językach:
  Innovations in the service sector in Poland
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 35-45
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-3914048c-bae9-49da-9f9e-16837beaacde
 • bwmeta1.element.desklight-ad0a0ec3-dd57-414e-91f7-d1e25bd0a212
 • 09.09.2015 10:41:48
 • Anna Czubała [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bal-Woźniak, T. (2007). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. W: S. Lis (red.). Gospodarka Polski na początku XXI wieku. Innowacyjność i konkurencyjność. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 978-83-7252-356-3.
 2. Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-2018-8.
 3. Baruk, J. (2005). Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 3, 51–72.
 4. Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 978-83-7441-406-7.
 5. Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(37).
 6. Drucker, P. (1992). Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik.
 7. Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-285-6.
 8. Grądzka, N. (2010). Innowacje tworzone przez użytkowników (user innovation) w Polsce w latach 2007–2009. W: T. Baczko (red.). Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku. Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. ISBN 978-83-61597-19-3.
 9. Jonas, A. (2012). Proces usługowy. W: A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor. Marketing usług. Kraków: Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna. ISBN 978-83-264-1619-4.
 10. Kalinowski, T.B. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstwa a systemy zarządzania jakością. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7526-702-0.
 11. Kozioł, L. (2009). Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy. W: A. Potocki (red.). Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-119-4.
 12. Krawczyk, M. (2013). Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 62.
 13. Niedzielski, P. (2003). Polityka innowacyjna w transporcie. Rozprawy i Studia, t. 86, nr 462. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-315-0.
 14. O’Sullivan, D., Dooley, L. (2009). Applying Innovation. Los Angeles: Sage Publication. ISBN 978-14-1295-455-6.
 15. OECD (2005). Oslo Manual, 3rd ed. OECD; Eurostat.
 16. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 83-235-0248-X.
 17. US (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w latach 2009–2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 2083-2672.
 • Krawczyk, M. (2013). Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 62. - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
 • Baruk, J. (2005). Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 3, 51–72. - Gospodarka Narodowa
 • Charucka, O. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa w sektorze usług. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3(37). - Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula