×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  OFFSHORING SECTOR IN POLAND
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 7,  numer 4
 • 635-651
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-39845a5a-2622-4250-adaa-425d596061f0
 • 11711
 • 23.07.2017 12:02:03
 • Katarzyna Budzyńska [1]
 • [1] Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A.T. Kearney, Global Services Location Index (2009, 2011, 2014).
 2. Association of Business Service Leaders in Poland (2012). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2012. ABSL. Retrieved form http://www.paiz.gov.pl/ (14.10.2014).
 3. Association of Business Service Leaders in Poland (2014). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. ABSL. Retrieved form http://www.paiz.gov.pl/ (14.10.2014).
 4. Bhalla, A., Sodhi, M. S., & Son, B. G. (2007). Is More IT Offshoring Better? An Exploratory Study of Western Comapnies Offshoring to South East Asia. Journal of Operations Management, 26(2).
 5. Bock, S. (2008). Supporting Offshoring and Nearshoring Decisions for Mass Customization Manufacturing Processes. European Journal of Operational Research, 184(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2006.11.019.
 6. Bunyaratavej, K., Hahn, E. D., & Doh, J. P. (2008). Multinational Investment and Host Country Development: Location Efficiencies for Services Offshoring. Journal of World Business, 43(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2007 .11.001.
 7. Bunyaratavej, K., Hahn, E. D., & Doh, J. P. (2007). International Offshoring of Services: A Parity Study. Journal of International Managemetn, 13(1).
 8. Cheung, C., & Rossiter, J. (2008). Offshoring and Its Effects on the Labour Market and Productivity: A Survey of Recent Literature. Bank of Canada Review, Autumn.
 9. Clampit, J., Kedia, B., Fabian, F., & Gaffney, N. (2015). Offshoring Satisfaction: The Role of Partnership Credibility and Cultural Complementarity. Journal of World Business, 50(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2014.02.001.
 10. Colliers International and AT Kearney (2008). Perspektywy sektora BPO/SSC w Europie Środkowo-Wschodniej. Colliers International and AT Kearney.
 11. Contractor, F. J., Kumar, V., Kundu, S. K., & Pedersen, T. (2010). Reconceptualizing the Firm in a World of Outsourcing and Offshoring: The Organizational and Geographical Relocation of High-Value Company Functions. Journal of Management Studies, 47(8). DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010. 00945.x.
 12. Doh, J. P. (2005). Offshore Outsourcing: Implications for International Business and Strategic Management Theory and Practice. Journal of Management Studies, 42(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00515.x.
 13. Ellram, L. M., Tate, W. L., & Billington, C. (2008). Offshore Outsourcing of Professional Services: A Transaction Cost Economics Perspective. Journal of Operations Management, 26(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2007.02. 008.
 14. Hätönen, J. (2009). Making the Location Choice A Case Approach to the Development of Theory of Offshore Outsourcing and Internationalization. Journal of International Management, 15.
 15. Jensen, P. D. Ø. (2009). A Learning Perspective on the Offshoring of Advanced Services. Journal of International Management, 15(2). DOI: http://dx.doi.org /10.1016/j.intman.2008.06.004.
 16. Jensen, P. D. Ø., & Pedersen, T. (2010). The Economic Geography of Offshoring: the Fit Between Activities and Local Context. Journal of Management Studies, 48(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00967.x.
 17. Kedia, B. L., & Mukherjee, D. (2009). Understanding Offshoring: A Research Framework Based on Disintegration, Location and Externalization Advantage. Journal of World Business, 44(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2008. 08.005.
 18. King, W. R., & Malhotra, Y. (2000). Developing a Framework for Analyzing IS Sourcing. Information & Management, 37(6). DOI: http://dx.doi.org/10.1016 /S0378-7206(00)00046-X.
 19. Kłos, M. (2010). Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe.
 20. Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Warszawa: PWE.
 21. Lewin, A. Y., & Peeters, C. (2006). Offshoring Work: Business Hype or the Onset of Fundamental Transformation?. Long Range Planning, 39. http://dx.doi.org/ 10.1016/j.lrp.2006.07.009.
 22. Luzzini, D., & Ronchi, S. (2010). Purchasing Management in the Luxury Industry: Organization and Practices. Operation Management Research, 3(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12063-009-0024-4
 23. Malik, R. (2013). Przenoszenie usług biznesowych do Polski: uwarunkowania, przebieg i skutki procesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, 1(13).
 24. Mudambi, R., & Venzin, M. (2010). The Strategic Nexus of Offshoring and Outsourcing Decision. Journal of Management Studies, 47. http://dx.doi.org/10. 1111/j.1467-6486.2010.00947.x.
 25. Narodowy Bank Polski (2013). Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2013 roku. Retrieved form http://www.nbp.pl.
 26. OECD Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org (13.03.2015).
 27. Próchniak, J. (2012). Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie. In J. K. Bielecki & L. Pawłowicz (Ed.). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Podręcznik akademicki. Warszawa: CedeWu.
 28. Roza, M., Van de Bosch, F. A .J., & Volberda, H. W. (2011). Offshoring Strategy: Motives, Funkctions, Locations, and Governance Modes of Small, Medium-sized and Large Firms. International Business Revivew, 20(3). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.02.002.
 29. Rybiński, K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach, offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna. Warszawa: Difin.
 30. Schniederjans, M. J., Schniederjans, A. M., & Schniederjans, D. G. (2005). Outsourcing and Insourcing in an International Context. New York: M.E. Sharpe.
 31. Sethupathy, G. (2013). Offshoring, Wages, and Employment: Theory and Evidence. European Economic Review, 62(73). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroe corev.2013.04.004.
 32. Stringfellow, A., Teagarden, M. B., & Winter N. (2008). Invisible Costs in Offshoring Services Work. Journal of Operations Management, 26(2). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2007.02.009.
 33. Szukalski, S. M.. (2013). Polska na rynku offshoringu usług biznesowych, IX Kongres Ekonomistów Polskich
 34. Tate, W. L. (2014). Offshoring and Reshoring: U.S. Insights and Research Challenges. Journal of Purchasing and Supply Management, 20(1). DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2014.01.007.
 35. Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.
 36. UNCTAD (2006). World Investment Report 2006. Retrieved form http://www.unctad.org.fdistatistics.
 37. Youngdahl, W., Ramaswamy, K., & Dash, K. (2010). Service Offshoring: the Evolution of Offshore Operations. International Journal of Operations & Production Management, 30(8). DOI: http://dx.doi.org/10.1108/01443571011 068171.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań