×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ekologiczna wizja świata
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 33 - 48
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-39e6f4d8-d95a-409f-b31a-c6b3a79167d3
 • 20.06.2016 09:42:35
 • Dariusz Liszewski [1]
 • [1] Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. D. Liszewski, Czy etyka ochrony zwierząt należy do etyki środowiskowej?, [w:] Etyka wobec współczesnych dylematów, red. K. Kalkа i A. Papuziński, Bydgoszcz 2006, s. 319-330
 2. S. Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001
 3. P. Ehrlich, The population Bomb, New York 1968
 4. L. T. White, The Historian Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 155 (10 III 1967), s.1203-1207
 5. H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995
 6. B. Commoner, The closing circle: nature, man, and technology, [w:] Thinking About The Environment , red. M. A. Cahn, R. O'Brien, New York 1971, s. 161-166
 7. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1994
 8. L. Marx, The Machine in the Garden, Oxford, 1964 oraz Pastoral Ideals and City Troubles, [w:] Western Man and Environmental Ethics, ed. I. G. Barbour, Addison-Wesley 1973
 9. L. Marx, American Institutions and Ecological Ideals, "Science", vol. 170, 1970, s. 945-952
 10. J. Durczak, Rozmowy z ziemią. Tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej, Lublin 2010
 11. A. Leopold, Zapiski z Piaszczystej Krainy, Bystra 2004
 12. J. M. Martinez, American Environmentalism. “Philosophy, History, and Public Policy”, 2014, s. 165-171
 13. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa-Kraków 1997
 14. Z. Piątek, Pawi ogon czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury, Kraków 2007
 15. E. O. Wilson, Biophilia and the Conservation Ethics, [w:] The Biophilia Hipothesis, red. S. Kellert, E. O.Wilson, Washington D.C. 1993
 16. E. O. Wilson, Naturalist, Washington D.C., 1994
 17. E. O. Wilson, Biophilia, the Human Bond With Other Species, Cambridge (Massachusetts) 1984
 18. J. Baird Callicott, The Land Ethic: key philosophical and scientific challenges, 1998, http://liberalarts.oregonstate.edu/sites/liberalarts.oregonstate.edu/files/history/ideas/callicott_landethic.pdf
 19. A. Schweitzer, The Philosophy of Civilization, Buffalo 1987
 20. R. Carlson, Silent Spring, Houghton Mifflin 1962; Mariner Books 2002
 21. A. Naess, Skromne środki, bogate cele, „Droga Zen” 5/87, s. 14-15
 22. A. Naess, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary, Inquiry 16, Oslo 1973, s. 95-100
 23. A. Naess, How my philosophy seemed to develop, [w:] Philosophers on their Own Work, vol. 10. New York 1982
 24. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1994
 25. D. Liszewski, Kultura konsumpcji a kryzys ekologiczny, [w:] Ekologia i społeczeństwo. Polityka i etyka wobec zagadnień ekologicznych, red. A. Delorme, Wrocław 2001
 26. S. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Białystok-Kraków 1993
 27. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Warszawa 1995
 28. P. Hawken, Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy nie szkodzić sobie i innym, Warszawa 1996
 29. G. Barry, Terrestrial ecosystem loss and biosphere collapse, “Management of Environmental Quality: An International Journal”, vol. 25 iss: 5, s. 542-563
 30. P. Goettlich, Plastic in the Sea, [w:] „Living Nutrition”, v. 17, 5 oct. 2005, http://www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Sea-Plastic-LN-PG5oct05.htm
 31. G. Monbiot, After Rio, we know. Governments have given up on the planet, http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/25/rio-governments-will-not-save-planet
 32. Z. Piątek, Ekofilozofia, Kraków 2008
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań