×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wpływ czynnika ekonomicznego na dzietność w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce według regionów statystycznych w latach 1998-2009
 • Tytuły w innych językach:
  Influence Economic Factors on Total Fertility Rate in Polish Cities of 100 Thousand and More Inhabitants Classified According to Statistics Regions in the Years 1998-2009
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 95
 • 43-53
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-407ffe01-9e90-4076-9713-f2bebbbcaeea
 • uek-171231989
 • 10.08.2015 08:25:34
 • Małgorzata Wróbel
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. E. Frątczak, J. Balicki, Ch.B. Nam: Przemiany ludnościowe: fakty - interpretacje - opinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 233
 2. Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Red. B. Jałowiecki. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2008, s. 169.
 3. Rodzina i gospodarstwo domowe w środowisku wielkomiejskim. Red. S. Wierzchosławski. Wydawnictwo UEP, Poznań 2009, s. 127.
 4. E. Gołata: Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności. Monografie i Opracowania SGPiS nr 322, cz. 1., Warszawa 1990, s. 17-35.
 5. M. Chromińska: Czynnik ekonomiczny we współczesnych koncepcjach ludnościowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznań 1998, z. 3/4, s. 361.
 6. B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczesny: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa 2004, s. 18-27.
 7. Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 225.
 8. G. Keller, B. Warrack, H. Bartel: Statistics for Management and Economics. A Systematic Approach. Wadsworth Inc., Belmont, California 1988, s. 666.
 9. S.M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski: Statystyka. Difin, Warszawa 2011, s. 325.
 10. J.Z. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 2003, s. 253.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań