×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Communist Utopia Revisited: Pavel Kolář, Der Poststalinismus. Ideologie and Utopie einer Epoche
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 2(13) Sociology Under State Socialism
 • 257-271
 • Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
 • angielski
 • article-41a308c9-1e6f-488a-bcd8-c5c2c0fbb9b9
 • bwmeta1.element.mhp-ef41ca3d-c78f-4da6-8970-cb4614ed95b9
 • 11.10.2018 15:48:21
 • Florian Peters [1]
 • [1] Institut für Zeitgeschichte, Berlin [Brak w PBN]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Boyer C. 2007. “Einleitung,” [in:] Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich, ed. C. Boyer, Vittorio Klostermann, pp. IX– XLII.
 2. Dahlmann H-C. 2013. Antisemitismus in Polen 1968: Interaktionen zwischen Partei und Gesellschaft, Fibre.
 3. Kolář P. 2016. Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Böhlau.
 4. Osęka P. 2008. Marzec ‘68, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 5. Plaggenborg S. 2006. Experiment Moderne: Der sowjetische Weg, Campus.
 6. Rodgers D.T. 2011. Age of Fracture, Harvard University Press.
 7. Śpiewak P. 2012. Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 8. Verdery K. 1991. National Ideolog y under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceaușescu‘s Romania, University of California Press.
 9. Walicki A. 2013. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Polska Akademia Nauk.
 10. Wawrzyniak J. 2009. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Wydawnictwo Trio.
 11. Wołowiec G. 2014. “Barwy walki i polska droga do socjalizmu,” [in:] Rok 1966. PRL na zakręcie, eds. K. Chmielewska, G. Wołowiec, T. Żukowski, Instytut Badań Literackich PAN, pp. 39–68.
 12. Yurchak A. 2006. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, Princeton University Press.
 13. Zaremba M. 2001. Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władz y komunistycznej w Polsce, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 14. Zaremba M. 2004. “Społeczeństwo lat sześćdziesiątych – między małą stabilizacją i małą destabilizacją,” [in:] Oblicza Marca 1968, eds. K. Rokicki, S. Stępień, Instytut Pamięci Narodowej, pp. 25–51.
 15. Zaremba M., Brzostek B. 2006. “Polska 1956–1976. W poszukiwaniu paradygmatu,” Pamięć i Sprawiedliwość, vol. 2(10), pp. 25–37.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań