×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Podaż siły roboczej na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce
 • Tytuły w innych językach:
  Labour Supply in the Labour Market in Rural Areas in Poland
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 5,  numer 1
 • 97-115
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-42b9346f-b8d6-4c1f-9aa1-8a61045f4760
 • 3755
 • 11.10.2015 13:06:38
 • Lucyna Szczebiot–Knoblauch [2]
 • Roman Kisiel [2]
 • [1] University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • [2] University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Czeszejko–Sochacka M., Knoblauch L. (2001), Problem bezrobocia na wsi z uwzględnieniem społeczności popegeerowskiej, [w:] E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie – diagnoza stanu, Wyd. UWM, Olsztyn.
 2. Ekonomia od A do Z. (2007) [w:] S. Sztaba (red.). Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Golinowska S. (1992), Wokół współczesnych problemów bezrobocia, „Polityka Społeczna”, nr 5-6.
 4. Grosse T., Hardt Ł. (2010) Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii polskiej wsi, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 5. Kaźmierczak Z. (1995). Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kisiel R. (2001), Zasoby pracy w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej [w:] Przemiany strukturalne obszarów wiejskich w zakresie przestrzeni i rynku pracy. Mat. z konferencji nauk., 24-25.05.2001 r., Olsztyn. PAN, KER, UWM w Olsztynie, Wydział Zarządzania i Administracji.
 7. Kisiel R., Czeszejko-Sochacka M. (2002), Zasoby pracy w rolnictwie, „Biuletyn Naukowy”, UWM w Olsztynie, Olsztyn, nr 15.
 8. Kisiel R., Szczebiot-Knoblauch L. 2012. Rynek pracy na obszarach wiejskich w woj. warmińsko-mazurskim [w:] Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Red. R. Marks-Bielska, R. Kisiel, Wyd. UWM, s. 97- 128.
 9. Koral J. (2009), Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Wyd. Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa.
 10. Kryńska E., Suchecka J., Suchocki B. (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, Wyd. IPiSS, Warszawa.
 11. Kuchta Z. (2012), Kształtowanie się potrzeb edukacyjnych na rynku pracy na obszarach wiejskich, Księży Młyn, Wyd. Dom wydawniczy Michał Koliński, Łódź. Mossakowska (2007), Rynek pracy na terenach wiejskich [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
 12. Nowak A. (2002), Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 13. Obszary wiejskie w Polsce, (2011), Wyd. GUS Warszawa, US Olsztyn.
 14. Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, (2012), Wyd. GUS, Warszawa.
 15. Raport z wyników województwa warmińsko‐mazurskiego. Powszechny Spis Rolny 2010. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2011.
 16. Raport z wyników województwo warmińsko-mazurskie. Narodowy Spis Rolny 2010, (2011), Wyd. US, Olsztyn.
 17. Rocznik statystyczny rolnictwa, (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), GUS, Warszawa.
 18. Rocznik statystyczny rolnictwa, (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), GUS, Warszawa.
 19. Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, (2008), Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 20. Szczebiot-Knoblauch L. (2007), Bezrobocie kobiet obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim [w:] J. Poteralski (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
 21. Zasady metodyczne rynku pracy i wynagrodzeń (2008), Wyd. GUS, Warszawa
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań