×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wybrane ilościowe metody badania zachowania konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny - teoria i zastosowanie
 • Tytuły w innych językach:
  Selected Quantitative Research Methods Consumer Behavior of The Leisure-Time Services Market - Theory and Application
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 195
 • 80-89
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-49e5b38e-cabd-450e-8384-7062683cbd27
 • uek-171356319
 • 10.08.2015 08:09:40
 • Beata Kolny [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Aktywności i doświadczenia Polaków w 2013 roku. Komunikat z badań CBOS nr 17/2014, Warszawa, luty 2014.
 2. Apanowicz J.: Metodologia nauk. Dom Organizatora, Toruń 2003.
 3. Approaches to Qualitative Research. A Leader on Theory and Practice. Ed. S. Nagy Hesse-Biber, P. Leavy. Oxford University Press, New York 2004.
 4. Budżet czasu ludności 1996. Departament Warunków Życia GUS, Warszawa 1998.
 5. Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004. Departament Statystyki Społecznej GUS, Warszawa 2005.
 6. Ćwiakowski M.: Problemy społeczne wolnego czasu. CRZZ, Warszawa 1967.
 7. Grzywacz J.: Analiza rynku. (Organizacja i metody badań). AE, Katowice 1980.
 8. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 2007.
 9. Kolny B.: Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju. UE, Katowice 2013.
 10. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 11. Nagy Hesse-Biber S., Leavy P.: The Practice of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks 2006.
 12. Nikodemska-Wołowik A.M.: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.
 13. Robinson J.P., Godbey G.: Time for Life. The Surprising Ways Americans Use Their Time. The Pennsylvania State University Press, University Park 1997.
 14. Tymowski A.: Metodyka badań nad gospodarstwem domowym. Biblioteka IHW, Warszawa 1973.
 15. Wnuk-Lipiński E.: Metody badania czasu wolnego a socjologiczna interpretacja materiału empirycznego. W: Metody badania wykorzystania czasu wolnego od pracy. Materiały konferencyjne. Komitet Statystyki i Ekonometrii PAB, Sopot, 21-22 września 1973.
 16. Wnuk-Lipiński E.: Praca i wypoczynek w budżecie czasu. IFiS PAN, Zakład Narodowy im Ossolińskich, Wrocław 1972.
 17. Veal A.J.: Research Methods for Leisure and Tourism. Institute of Leisure and Amenity Management, UK 1997.
 18. Qualitative Research. Theory, Method and Practice. Ed. D. Silverman. Sage Publications, London 2004.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań