×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Postrzeganie oraz przestrzeganie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych, hodowlanych oraz przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych w kontekście obowiązującego prawa
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 313 - 330
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-4ac37107-81f5-486e-b057-04e7e9c0a5cf
 • 20.06.2016 18:29:57
 • Karolina Durka [1]
 • Julia Sikora [1]
 • Maciej Trojan [1]
 • [1] Uniwersytet Warszawski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. J. Chmurzyński, B. Sadowski, Biologiczne mechanizmy zachowania, Warszawa 1989
 2. M. O’Haire. Companion animals and human health: Benefits, challenges, and the road ahead, „Journal of Veterinary Behavior” 2010, 5, s. 226-234
 3. V. Lund, G. Coleman, S. Gunnarsson, M.C. Appleby, K. Karkinen, Animal welfare science - Working at the interface between natural and social sciences, „Applied Animal Behaviour Science”, 2006, 97, s. 37-49
 4. D.M. Broom, Animal welfare concepts and measurement, „Journal of Animal Science” 1991, 69, s. 4167-4175
 5. R. Kołacz, E. Bodak, Welfare of animals and criteria of its evaluation, „Medycyna Weterynaryjna” 1999, 55(3), s. 147-153
 6. I. Duncan, Welfare is to do with what animals feel, „Journal of Agricultural and Enviromental Ethics” 1993, 6, s. 8-14
 7. M.S. Dawkins, A user’s guide to animal welfare science, „Trends in Ecology and Evolution” 2006, 25(2), s. 77-82
 8. M.R. Baxter, Ethology in environmental design for animal production, „Applied Animal Ethology” 1983, 9, s. 207-220
 9. J.B. Watson, Psychology as the Behaviorist Views it, „Psychological Review” 1913, 20, s. 158-177
 10. D.R. Griffin, G.B. Speck, New evidence of animal consciousness, „Animal Cognition” 2003 7, s. 5–18
 11. M. Trojan, Na tropie zwierzęcego umysłu, Warszawa 2013
 12. A. Reinholz-Trojan, Znaczenie wiedzy o zachowaniu zwierząt w kontekście dobrostanu na przykładzie bydła domowego (Bos taurus) [w:] Zachowanie się zwierząt, red. M. Trojan, Warszawa 2007
 13. M.S. Dawkins, A user’s guide to animal welfare science, „Trends in Ecology and Evolution” 2006, 25(2), s. 77-82
 14. A. Reinholz-Trojan, Znaczenie wiedzy o zachowaniu zwierząt w kontekście dobrostanu na przykładzie bydła domowego (Bos taurus) [w:] Zachowanie się zwierząt, red. M. Trojan, Warszawa 2007
 15. C. Phillips, Cattle Behaviour and Welfare, Oxford 2002
 16. D.M. Broom, A usable definition of animal welfare, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 1993, 6, 15-23
 17. A. Reinholz-Trojan, Znaczenie wiedzy o zachowaniu zwierząt w kontekście dobrostanu na przykładzie bydła domowego (Bos taurus) [w:] Zachowanie się zwierząt, red. M. Trojan, Warszawa 2007
 18. V. Baumans, Use of animals in experimental research: an ethical dilemma?, „Gene therapy” 2004, 11
 19. M. Micińska-Bojarek, Europejski standard doświadczeń na zwierzętach. Aspekty humanitarno-prawne, „Przegląd prawa ochrony środowiska” 2012, 3, s. 111- 127
 20. M. Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann, E. Strzyżewska, Protection of animals used in experiments in Polish law– history, present day and perspective: a review. „Veterinarni Medicina” 2014, 59, s.117-123
 21. A.F. Fraser, An analysis of suffering. [w:] The Experimental Animal in Biomedical Research, red. B.E. Rollin, M.L. Kessel, Boca Raton 1990
 22. F.B. Orlans, F.B. In the Name of Science. Issues in Responsible Animal Experimentation, New York 1993
 23. D.J. Menor, C.S.W. Reid, Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals, [w:] Improving the Wellbeing of Animals in the Research Environment, Australian and New Zealand Council for the Care of Animals in Research and Teaching (ANZCCART), red. G. Osmond, South Australia 1994
 24. P.J.S. Olney, Tworzenie Przyszłości dla Dzikiej Przyrody. Strategia Ochrony Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, Berno 2005
 25. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Dyrektywa Rady 1999/22/WE jako instrument harmonizacji prawa państw członkowskich w zakresie regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt dzikich utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, Warszawa 2014
 26. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Dyrektywa Rady 1999/22/WE jako instrument harmonizacji prawa państw członkowskich w zakresie regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt dzikich utrzymywanych w ogrodach zoologicznych, Warszawa 2014
 27. O. Cabaj, Dyrektywa 1999/22/WE a unijna polityka ochrony i dobrostanu zwierząt, Warszawa 2014
 28. S. Nowowiejski, Dobrostan zwierząt, minimalne warunki utrzymania koni, http://odr.zetobi.com.pl/zwierz/konie/kon002.htm
 29. V. Lund, G. Coleman, S. Gunnarsson, M.C. Appleby, K. Karkinen, Animal welfare science - Working at the interface between natural and social sciences, „Applied Animal Behaviour Science” 97, 2006, s. 37-49
 30. A. Reinholz-Trojan, Znaczenie wiedzy o zachowaniu zwierząt w kontekście dobrostanu na przykładzie bydła domowego (Bos taurus) [w:] Zachowanie się zwierząt, red. M. Trojan, Warszawa 2007
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań