×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Podstawowe zagadnienia sozofilozofii
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 119 - 138
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-4c3a1dc5-58ad-4147-b736-99d6800bc5b5
 • 20.06.2016 11:17:24
 • Wiesław Sztumski [1]
 • [1] Uniwersytet Śląski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. W. Sztumski, Człowiek wobec środowiska. Propedeutyka sozofilozofii, Częstochowa 2012
 2. J. A. Wojciechowski, Ecology of Knoledge, Washington D. C. 2000
 3. A. Gorz, Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensökonomie. Zürich 2004
 4. I. Lohmann, After Neoliberalism – Können nationale Bildungssysteme den ‚freien Markt‘ überleben?, [w:] Die verkaufte Bildung. Kritik und Kontroversen zur Kommerzialisierung von Schule, Weiterbildung, Erziehung und Wissenschaft, red. I. Lohmann, R. Rilling, Opladen, 2002
 5. W. Haber, Landscape ecology as a bridge from ecosystems to human ecology, “Ecological Research” vol. 19, issue 1, January 2004
 6. J. Schwitalla, Die Sprache der Jugendlichen, w: Kann man Kommunikation lehren?, red. H. Geissner, Frankfurt a/M. 1998
 7. P. Schlobinski, Jugendsprache und Jugendkultur, [w:] „Das Parlament“ Nr 6-7, 8/15.2.2002
 8. Ch. Grän, Córka dziwki, 2005
 9. P. Hübner, Natürliches Musikschaffen. Musik nach der Gesetzen der Natur, Teil IX: Ökologie der Musik, Inernationaler Fachverlqag f. Musik, Medizin, Bildung, Edermünde 1982
 10. L. Vardey, Prosta droga, Verbinum 1996
 11. W. Sztumski, Quo ruis homo? Środowisko życia, czas i ludzie, Wyd. „Śląsk”, Katowice 2008
 12. K. Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Frankfurt a/M. 2000, Serie Piper, Bd. 50
 13. M. Heldt, K.-A. Geißler, Ökologie der Zeit. Vom Finden der rechten Zeitmaße, Hirzel Vrl. Stuttgart 2000
 14. T . Müller, T. M. Schmidt, Ich denke, also bin ich Ich? Das Selbst zwischen Neurobiologie, Philosophie und Religion, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
 15. H. .Proshansky, W. Ittelson, L. Rivlin, Freedom of choice and behaviour in a physical setting, [w:] Environmental psychology: man and his physical setting, New York 1970
 16. N. J. Marshall, Dimensions of privacy preferring, “Multivariate Behavior Research”, Nr. 9, 1974, s. 411-429
 17. A. N. Johnson, C. B. Paine, Self-disclosure, Privacy and the Internet, [w:] The Oxford Handbook of Internet Psychology, red. A.N.Johnson, K. Y. A. McKenna, T. Postmes, U. Reips, Oxford 2007
 18. P. Schaar, Privatsphäre: Der Weg in die Überwachungsgesellschaft, Bielefeld 2009
 19. A. F. Westin, Social and Political Dimensions of Privacy, “Journal of Social Issues” Vol. 59, Iss. 2, July 2003 s. 431–453
 20. G. Bateson, Ecology of mind. Collected Essays In Anthropology, Psychiatry, Evolution, And Epistemology, New Jersey, London 1987
 21. Thomas Fuchs, Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Eine ökologische Konzeption von Geist und Gehirn, „Der Nervenarzt“, Vol. 76, Nr. 1, 2004
 22. J. A. Wojciechowski, Poprzez ewaluację wiedzy sensorycznej do Oświęcimia i Archipelagu Gułag, [w:] Wokół eko- filozofii, red. A. Papuziński, Z. Hull, Bydgoszcz 2001
 23. T. Kotarbiński, Aforyzmy i myśli, PIW Warszawa 1961
 24. M. Cippola, The basic laws of human stupidity, „Whole Earth Review”, Spring 1987
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań